Tupozrakost (amblyopie) u dětí

Autor:

Co je to tupozrakost? Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka. Postihuje celá 3% dětské populace. Na jedno oko vidí dítě velmi dobře, ale druhým okem o mnoho hůře, obyčejně bez viditelných změn, které byste mohli na tomto zrakovém orgánu pozorovat. Tupozrakost je tedy ve většině případů jednostranná. Odborně se tomuto postižení říká amblyopie. Nejčastěji se s ní můžeme setkat u dětí postižených šilháním.

sejmout
Co je vlastně šilhání?

Jde o zrakovou vadu, při které nefunguje vzájemná spolupráce obou očí a každé oko míří jiným směrem. Popsat ale přesně odborně šilhání je velice složité, je lépe vyhledat odbornou literaturu. Dítě může šilhat jedním okem nebo oči tzv. střídat, kdy jedno oko se dívá zpříma a druhé se stáčí k nosu nebo ke spánku.

Co je další příčinou tupozrakosti?

Dá se říci, že kromě šilhání, které se může objevit i např. v důsledku oslabení dětského organismu po spalničkách, spále nebo vysokých horečkách, bývá ve většině případů příčinou vyšší dioptrická vada, šedý zákal, úraz oka nebo jiné zrakové postižení.

Dá se tupozrakost odstranit operací?

Tupozrakost se nedá odoperovat. Ani laserem či jiným způsobem, jak si mnozí mylně myslí. Můžeme ji ale úspěšně léčit konzervativně: pravidelným cvičením, okluzí, tedy zakrýváním zdravého oka, a samozřejmě velmi přesnou a správnou korekcí případné dioptrické vady.

Kdy je léčba nejúspěšnější? A jaký věk dítěte je k odhalení tupozrakosti nejlepší?

Největší úspěchy při léčbě tupozrakosti jsou u dětí diagnostikovaných nejpozději do 4 let, nejlépe ve 2-3 letech. Velmi důležitou roli při časném odhalení tupozrakosti hraje i vědomí dědičnosti zrakových vad. Pokud kdokoli z rodiny, ať již ze strany otce nebo matky dítěte, má dioptrickou vadu nebo šilhá, pak s největší pravděpodobností toto můžeme očekávat i u jejich dětí. Žádné šilhání nebo jiné zrakové postižení, které se kdy v rodině objevilo nebo je přítomno, bychom neměli podceňovat. Je nutné upozornit na ně lékaře, který dítě odešle na odborné oční vyšetření.

sejmout0005
Jaké jsou následky, pokud nezjistíme tupozrakost včas?

Velice vážné. Jestliže rodiče nepřijdou s dítětem k očnímu lékaři co nejdříve, riskují i trvalé následky. Je nutné si uvědomit, že při šilhání dochází k dvojitému vidění, které je pro dítě nesnesitelné.

Jsou nějaké zvláštnosti, které můžeme u dětí s tupozrakostí pozorovat a které by nás na tuto závažnou vadu mohly upozornit?

Jsou případy, kdy dítě viditelně nešilhá, a přesto trpí těžkou tupozrakostí. Je dobré si u dítěte všímat následujícího: časté zakopávání, narážení do věcí, mnutí očí, jejich pálení a zarudnutí, časté mrkání, opakované záněty očí, naklánění hlavičky na jednu stranu, přivírání jednoho oka, mhouření, aj. Toto vše nás může upozornit na to, že něco není v pořádku.

Když budeme mít podezření, že není něco v pořádku, na koho se máme obrátit?

Nejdříve na vašeho pediatra, který by měl dítě poslat na odborné oční vyšetření. Jestliže je očním lékařem diagnostikována u dítěte tupozrakost, cvičí ve většině případů ambulantně nebo může být umístěno na určitou dobu do léčebny pro děti se zrakovým postižením.

Jak a kde cvičení tupozrakosti nejčastěji probíhá?

Probíhá v ortoptické ambulanci. Oční lékař zjistí přesně případnou dioptrickou vadu vašeho dítěte. Po nasazení brýlí je nejdůležitější správné zakrytí lépe vidoucího oka tzv. okluzí neboli okluzorem.

Jak často a jak dlouho musí dítě okluzor nosit?

Dítě okluzi musí zpočátku nosit v intervalu 6+1, což znamená šest dnů od rána do večera a jeden den pauza. Přitom je nutné dodržet přesně stanovené pravidelné kontroly u očního lékaře nebo ortoptiky, kteří dobu zakrývání postupně dle výsledku léčby snižují.

Je nějaká šance na vyléčení u pozdě odhalené tupozrakosti?
sejmout0006

Na úplné vyléčení ne, na zlepšení ano. Je ale nutné začít s cvičením nejpozději do 7. -8. roku věku dítěte.

Na co by si měli rodiče dávat pozor?

Především by si měli všímat jakýchkoli změn v postavení očí u dítěte nebo výše jmenovaných příznaků, na nic nečekat a vyhledat odbornou pomoc. Snad nejcennější radou pro ně je, aby pátrali v rodině a zjistili, zda někdo netrpěl jakoukoli oční vadou. V takovém případě totiž s  největší pravděpodobností buď jejich potomek, nebo další pokolení se mohou s tímto očním problémem také setkat.

Autorem článku je Refrakční centrum s.r.o.

Publikováno: 18.2.2011