Pleoptická cvičení

Autor:

Pleoptické cvičení je forma léčebné terapie, která se používá při léčbě tupozrakosti (amblyopie). Dětský zrak se vyvíjí do 7 - 8 let věku dítěte. Pokud se během tohoto vývoje u dítěte objeví tupozrakost, lze ji výrazně zlepšit i zcela odstranit - podmínkou je ale včasné zahájení léčby (ideálně ve věku do 4 let dítěte). Léčba tupozrakosti je řešena nošením speciálních dioptrických brýlí, zakrýváním zdravého oka okluzorem a dále pomocí pleoptického cvi ení.

Cílem pleoptického cvičení je posílení tupozrakého oka a rozvoj jeho zrakových funkcí.

Pro koho je cvičení vhodné

Pro děti postižené tupozrakostí. Rozsah a způsob cvičení určuje podle stupně tupozrakosti dětský oční lékař ve spolupráci s ortoptistou. Oční cvičení je nejúčinnější u dětí ve věku 2–4 roky, s přibývajícím věkem dítěte se účinnost snižuje.

oko 1248852979a

Jak cvičení probíhá

Terapie formou pleoptického cvičení je zaměřena na aktivní procvičování tupozrakého oka, přičemž zdravé oko je zakryto okluzorem. Cvičení spočívá v jednoduchých pleoptických cvičeních zaměřených na zlepšení prostorové orientace, rozvoj barvocitu, vnímání světelných podnětů a na výcvik zrakově motorické orientace apod. Metoda je založena na principu oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá hravost a fantazii dítěte.

V léčbě se uplatňují pasivní a aktivní metody.

Pasivní cvičení

Probíhá ve specializované ambulanci na speciálních přístrojích pod dohledem ortoptisty. Cvičí se slabší oko tak, aby se vidění srovnalo a mozek vnímal vjemy z obou očí. Délka pleoptických cvičení je cca 30-45 minut podle možností dítěte.

Aktivní cvičení

Probíhá ve specializované ambulanci pod dohledem ortoptisty a spočívá ve využití různých činností a her, které vyžadují přesnost, rozvíjejí jemnou motoriku, orientaci v prostoru a zejména vyžadují zapojení slabšího oka. Cvičení je tím účinnější, čím více dítě musí u hry přemýšlet a koordinovat zrak s hmatem a pamětí. Jedná se např. o navlékání korálků, obkreslování a vybarvování obrázků, skládání mozaiky apod.

Domácí cvičení

Domácí cvičení je vhodným doplňkem léčby tupozrakosti. Vždy je ale nutné, aby ortoptista rodičům vysvětlil, jaká cvičení lze doma dělat a jak je s dítětem provádět.
K činnostem, které lze doma provádět patří modelování, různé stolní hry, pexeso, stavebnice, skládačky, zapínání knoflíků, ale také obkreslování obrázků, vystřihování nebo házení na cíl, chůze po čáře apod. Pro domácí cvičení je možné využít i léčebné herní aplikace pro mobily, tablety a počítače, které pro děti vyvinulo Dětské oční centrum Kukátko (www.detskeoci.cz).

Publikováno: 22.5.2015

Pleoptická cvičení

Doktor ve Vašem okolí