Vrozená katarakta (šedý zákal)

Autor:

Vrozený šedý zákal neboli kongenitální katarakta je onemocnění oční čočky projevující se snížením její průhlednosti. Tento typ zákalu je diagnostikován hned nebo časně po porodu. Postihuje cca jedno dítě na 5.000 živě narozených.

Jaké riziko představuje vrozená katarakta pro zrakové funkce dítěte?

Pokud je u novorozence přítomen významný šedý zákal dochází k omezení vnímání okolních světelných impulzů a vjemů, které se zobrazují na sítnici oka. U dětí pak rychle hrozí tupozrakost a poškození prostorového vidění.

Jaké jsou příčiny vrozené katarakty?

Příčiny jsou různé a ne vždy je možné je přesně zjistit. Jmenujme například:

  • dědičnost
  • chromozomální poruchy
  • intrauterinní (nitroděložní) infekce v průběhu těhotenství
  • metabolické poruchy

Včasná diagnostika vrozené katarakty

Velkým pokrokem je včasné odhalení vrozeného zákalu. V České republice byl vypracován screening vrozené katarakty spočívající ve vybavení červeného reflexu od sítnice ručním oftalmoskopem u všech narozených dětí před jejich propuštěním z porodnice. Za normálních okolností, pokud je optická osa vidění volná (čirá), je u každého jedince při prosvícení oka patrno zčervenání normálně tmavé zorničky. Znamená to, že okolní světlo se dostává do nitra oka a nic mu v tom nebrání. Pokud tomu tak není, mohlo by to znamenat vrozený šedý zákal, ale také i jiné onemocnění např. anomálie ve sklivci nebo problém na sítnici.

katarakta1
Vrozený šedý zákal pod zadním pouzdrem čočkyZdroj: Oční klinika dětí a dospělých2.LF UK a FN v Motole

Screening, cíleně zaměřený právě na vrozený šedý zákal, probíhá celoplošně v ČR od roku 2005. Důležité také je, že jde o vyšetření technicky relativně jednoduché (provádí jej neonatologové nebo pediatři), dítě nezatěžující a nakonec i ekonomicky nenáročné. Tento screening má význam v tom, že děti se včas dostanou do péče očního lékaře. Dříve se na šedý zákal u dítěte přišlo často až v pozdějším věku, což pro účinnou léčbu není optimální doba.

Jaký je postup u zjištěného zákalu čočky?

Pokud je zákal čočky malý a neovlivňuje správný vývoj vidění dítěte, je léčba konzervativní, spočívající ve stimulaci vidění a pravidelné kontrole rozlišovacích schopností oka. Pokud však katarakta významně ruší průnik světla k sítnici je nutné zákal chirurgicky odstranit, aby nenarušil vyvíjející se zrakové funkce v jejich kritickém raném období. Toho, že dítě špatně vidí, si mohou všimnout i rodiče. Mezi varovné známky patří bloudivé pohyby očí, kmitání očí nebo šilhání.

katarakta
Vrozený šedý zákal uložený centrálně a narušující optickou osu viděníZdroj: Oční klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN v Motole

Chirurgická léčba vrozeného šedého zákalu

Dnes se většinou děti s klinicky významným zákalem operují mezi 6. – 8. týdnem života. (Dříve se čekalo do 2 let věku dítěte). Jednostranné katarakty se indikují (pokud to lze) vždy dříve než katarakty oboustranné, u kterých není tak velké riziko nástupu tupozrakosti.

katarakta pristroj
Operační mikroskop užívanýk zákrokům na čočce u dětíZdroj: Oční klinika dětí a dospělých2.LF UK a FN v Motole

Operace katarakty se u dětí, na rozdíl od dospělých pacientů, provádí vždy v celkové anestezii. Proto je role dětského anesteziologa velmi významná. I vlastní zákrok má četné odlišnosti od operace šedého zákalu u dospělých.

Zkalená čočka se po otevření předního pouzdra čočky odstraní manuálně - tzv. vypláchnutím a odsátím (opět rozdíl oproti ultrazvukem „rozbíjené“ čočky u dospělých). U dětí se také ke konci výkonu provádí malé naříznutí zadního pouzdra čočky a někdy i odstranění části sklivce. Tyto výkony jsou prevencí proti druhotnému šedému zákalu a druhotnému zvýšení nitroočního tlaku.

Zákrok pokračuje (pokud to anatomické poměry v oku dovolí) implantací nitrooční čočky, což je optimální z hlediska dalšího zrakového vývoje. Může se stát, že z důvodů např. příliš malého oka, při pozánětlivých změnách v oku, při sklivcových nebo sítnicových změnách, nelze nitrooční čočku vložit do připraveného zadního pouzdra odstraněné čočky. Dětské oko má také určité fyziologické a anatomické odlišnosti od oka dospělého (dětské oko je menší, má více lomivou rohovku, v oku nacházíme často zbytky určitých struktur z embryonálního období, atd.)

Operace končí sešitím rohovky (opět rozdíl proti dospělým pacientům, kde se rohovka nešije).

Po odstranění zkalené čočky je nutno její optickou mohutnost nahradit. Jsou možné tři způsoby:

  • implantace umělé čočky do nitra oka
  • aplikace kontaktní čočky
  • brýlová korekce (či jejich individuální kombinace)

Za optimální řešení se dnes považuje implantace umělé nitrooční čočky. Ale zde je opět rozdíl oproti implantaci u dospělých. Dětské oko se vyvíjí a vypočítat hodnotu nitrooční čočky u kojence není jednoduché. I u dítěte s implantovanou umělou čočkou se někdy dodatečně zbytková dioptrická vada dokoriguje brýlemi nebo kontaktní čočkou. Musíme si také uvědomit, že dítě, podobně jako dospělý, nemůže s umělou čočkou zaostřovat nablízko. A to je důležitá funkce oka, kterou musíme hlídat a podporovat jí tím, že na blízko dítě nosí brýle. I u dětí se dnes mohou aplikovat tzv. multifokální umělé čočky, které umožňují dobrý zrak nejen do dálky a na střední vzdálenost, ale i na blízko. Jsou ale přísně individuelně indikované a mají svá omezení. Musíme si také uvědomit, že jednou implantovanou čočku nelze jen tak znovu vyjmout a vyměnit za jinou. V tomto ohledu mají brýle a kontaktní čočky výhodu.

Možné pooperační komplikace

Zmínili jsme druhotný šedý zákal a vznik druhotného zvýšení nitroočního tlaku. První problém se řeší laserovým odstraněním a druhý problém aplikací účinných léků snižující nitrooční tlak. Mohou se také vyskytnout zánětlivé změny po operaci, které se dají při dnešní farmakoterapii dobře řešit.

Po operaci péče nekončí - sledování dalšího vývoje a následná péče

Tato časově dlouhá fáze je velice důležitá a spočívá ve sledování dalšího zrakového vývoje dítěte, v léčbě (vždy v nějaké formě) přítomné tupozrakosti a poruch binokulárního vidění, v diagnostice a léčbě případných pooperačních změn (jako je např. šilhání, potřeba nové korekce), atd.

katarakta dite
Stimulace vidění pravého oka po operaci katarakty = okluze levého okaZdroj: Oční klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN v Motole

Stimulace vidění spočívá v důsledném a kontrolovaném zakrývání lépe vidoucího oka. A právě zde je důležitý prostor pro spolupráci s rodiči. Rodiče musí počítat s tím, že jak dítě roste, tak se mění počet dioptrií a podle toho se mění kontaktní čočky nebo brýle. I když má dítě implantovanou umělou nitrooční čočku, tak musí nosit brýle na blízko a neustále stimulovat vidění. Je také známou klinickou zkušeností, že jednostranný šedý zákal je více nebezpečný pro vznik a trvání tupozrakosti, oproti oboustrannému šedému zákalu. Jinými slovy: v útlém dětství péče o zrak u dítěte po operaci katarakty spočívá v boji proti tupozrakosti postiženého oka a to nejméně do 6 let věku, kdy jsou již zrakové funkce ukončeny. Později již plasticita dětského mozku nemá schopnost zlepšovat vidění.

Závěr

Cílem komplexního léčebného procesu vrozeného šedého zákalu je zabránit vzniku tupozrakosti (amblyopie) a vytvořit podmínky pro co nejlepší rozvoj zrakových funkcí v raném věku dítěte.

 

MUDr. Milan Odehnal, MBA, primář Oční kliniky dětí a dospělých FN Motol

Publikováno: 13.5.2015

Související recenze a zkušenosti

Vrozená katarakta (šedý zákal)

99% spokojeno. 44 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí