Osteolýza

Osteolýza je onemocnění kostí, při kterém dochází k zániku kostní tkáně a její resorpci. Výsledkem procesu jsou těžké deformity a nestabilita kosti, popřípadě patologické fraktury. Osteolýza může být primární, bez zjevné příčiny, nebo sekundární, která je spojena s jinými chorobami, např. nádory kostí, metastázami, infekcemi, nedostatečným krevním zásobením kosti, reakcí kosti na kovový implantát atd. Osteolýza je vždy závažným problémem indikovaným k terapii.

Publikováno: 1.1.2010