Skolióza páteře

Termínem skolióza je míněno patologické zakřivení páteře ve frontální rovině, tzn. rozlišujeme zakřivení doprava a doleva. Zakřivení může být podmíněno buď strukturálními změnami obratlů, např. při revmatismu, spondylolistéze a tumorech, nebo může být podmíněna sekundárně bez anatomického postižení. Do této druhé skupiny se řadí zejména antalgická skolióza a skolióza hysterická. Hlavním příznakem je vadné držení těla a bolesti zad.

Publikováno: 1.1.2010