Zamrzlé rameno

Zamrzlé rameno (frozen shoulder) je onemocněním, které postihuje ramenní kloub. Je charakterizováno náhlým vznikem intenzivní bolesti, často v noci, a omezením hybnosti ve všech směrech (zamrznutí). K návratu pohyblivosti poté dochází do 2 hodin od vzniku potíží. Příčinou tohoto syndromu je pravděpodobně kontraktura kloubního pouzdra vzniklá na podkladě úrazu, přetěžování, nebo revmatického onemocnění.

Publikováno: 1.1.2010