Použití kyseliny hyaluronové při léčbě artrózy

Autor:

Artróza je onemocnění postihující velkou část (cca 12%) populace a její výskyt stoupá s věkem.

dobias koleno.jpeg Léčba artrózy má několik částí: léčbu nefarmakologickou, farmakologickou a chirurgickou. Léčba nefarmakologická bývá prvním opatřením u pacienta. Zahrnuje především úpravu pohybového režimu, snížení hmotnosti, rehabilitační postupy a použití protetických pomůcek. Farmakologická léčba zahrnuje léčiva podávaná systémově (nesteroidní antirevmatika, analgetika) ve formě perorální či injekční a dále lokálně působící léčiva -gely a masti s obsahem nesteroidních antirevmatik a jiných léčiv podávaná přes kůži k postiženým kloubům a léky aplikované přímo do zasažených kloubů (nejčastěji kortikosteroidy a kyselina hyaluronová).

Kyselina hyaluronová (KH) se jako nitrokloubní léčivo používá již cca 40 let. Zejména v poslední dekádě dochází k velkému rozmachu této léčby. KH je vysokomolekulární polysacharid, který je fyziologickou složkou kloubní (tzv. synoviální) tekutiny. Při artróze je prokazatelně snížena kvalita KH v postiženém kloubu, čímž je snížená mazací (lubrikační) i nárazy-tlumící schopnost synoviální tekutiny. Externím dodáním kyseliny hyaluronové se mají tyto vlastnosti synoviální tekutiny zlepšit. Pro nitrokloubní podání kyseliny hyaluronové se používá název viskosuplementace. Při výzkumech bylo zjištěno, že KH má kromě těchto „mechanických“ účinků též přímý účinek protizánětlivý, analgetický i účinek stimulační pro další produkci kyseliny hyaluronové samotným kloubem.

dobias koleno 2 V dnešní lékařské praxi viskosuplementaci kyselinou hyaluronovou provádí lékaři dvou specializací- ortopedi a revmatologové. Léčba se hodí pro artrózu II.-III. stupně dle rentgenové klasifikace artrózy. KH se aplikuje v mnoha lokalitách- nejčastější je kolenní kloub (viz fotografie), ale z principu účinku KH vyplývá, že je možno léčbu provádět prakticky u kteréhokoli kloubu postiženého artrózou. KH může být aplikována na dolní končetině zejména do kloubu kyčelního, hlezenného a základního kloubu palce nohy. Na horní končetině ji aplikujeme do kloubu ramenního, loketního či zápěstního, nejsou vyloučeny ani jiné, méně obvyklé lokality, jsou-li bezpečně dosažitelné pro injekční aplikaci. V současné době všeobecné zdravotní pojištění v České republice provádí částečnou úhradu této léčby, ale pouze do kolenního kloubu s prokázanou artrózou II. nebo III. stupně a to i opakovaně, v intervalu minimálně 6 měsíců.

Pacientům se po aplikaci doporučuje spíše šetřící režim po dobu asi 2 dnů, pak je možná opět plná zátěž inkriminovaného kloubu. Klinický účinek nastupuje obvykle ve 2 fázích: lubrikační efekt prakticky ihned po aplikaci, plný účinek protizánětlivý, analgetický a stimulační cca do jednoho měsíce. Účinek přetrvává obvykle 3 až 12 měsíců. Pacienti pociťují zlepšení hybnosti kloubu, snížení až vymizení bolestivosti i otoků artrotického kloubu. Jakkoli je viskosuplementace úspěšnou a atraktivní léčbou při artróze, je nutno připomenout, že jde jen o jednu modalitu v rámci komplexní léčby artrózy. Léčbu jako celek by měl vždy řídit specialista, ortoped či revmatolog. Nelze rovněž očekávat zlepšení rentgenového nálezu po léčbě kyselinou hyaluronovou, ale při správně indikované a aplikované léčbě je naděje na funkční zlepšení artrotického kloubu a úlevu od bolesti vysoká.

Publikováno: 11.12.2014

Doktor ve Vašem okolí