UNI TEP endoprotéza kolena

Při artróze vnitřní části kolena je indikovaná totální endoprotéza UNI TEP. Jedná se o náhradu pouze jedné postižené poloviny kolene. V současné době je k dispozici nová generace těchto protéz.

Unikondylární kloubní náhrada znamená, že je nahrazená pouze část kloubního spojení, která je postižena. Provádí se se smíšenými výsledky od roku 1970. Díky lepší operační technice, moderním implantátům a novému instrumentáriu (nástrojům sloužícím k lékařskému výkonu), se v posledních 25 letech markantně zlepšila léčba artrózy za použití unikondylárních implantátů. Nedávno prováděné výzkumy uvádějí, že tento typ náhrady disponuje celou řadou výhod. Ať už se jedná o pouze malou pooperační jizvu nebo rychlejší uzdravení kloubního spojení.

Anatomie kolenního kloubu

Kolenní kloub tvoří konec kosti stehenní (femur), vrchol kosti holenní (tibie) a kolenní jablko (patela). Mezi těmito komponentami je kloubní štěrbina, která je vystlána kloubní chrupavkou. Vnitřní plocha kolene je potažena synovií, výstelkou, která produkuje synoviální tekutinu, jejímž úkolem je vyživovat chrupavku a zmírňovat tření kloubních ploch.

Důležitou strukturou je meniskus, kloubní chrupavčitá ploténka umístěná na vnitřním a vnějším obvodu kloubních ploch. Hlavním úkolem menisku je rozložit zátěž vyvíjenou na koleno a zvýšit stabilitu. Obě kosti jsou navzájem spojeny vazy, pruhy vazivové tkáně, které jsou důležité pro stabilitu během pohybu. V oblasti kolene se nalézají také úpony svalových skupin rovněž se stabilizační funkcí.

Indikace k endoprotéze kolene

Nejčastější příčinou je artróza (osteoartróza). Jedná se o nezánětlivé onemocnění kloubů, pro něž je typická destrukce (zánik) kloubní chrupavky, která tvoří plochu dotyku mezi kostmi kloubu. Příčina destrukce není známa, vliv má přetěžování kloubů, prodělané nemoci a vrozené vývojové vady.

Ostatní okolnosti, které vedou k osteoartróze:

 • Traumata (úrazy, poranění)

 • Infekce

 • Zvýšený tlak vyvíjený na kolenní kloub, který může být způsoben např. nadváhou

 • Porucha pojivové tkáně

 • „Sedavý“ způsob života vedoucí k obezitě

 • Zánětlivá onemocnění (revmatoidní artritida)

 • Věk – v průběhu života dochází k opotřebování kolenního kloubu, které vede k artróze

Jak vypadá koleno postižené artrózou?

 • Chrupavčitý lem pokrývající kloubní povrch je výrazně ztenčen, ale může i úplně chybět

 • Kloubní pouzdro je oteklé

 • Kloubní štěrbina je zúžená a nepravidelná

 • Na okraji kloubního spojení mohou být patrné kloubní výběžky

Všechny tyto faktory vedou k tomu, že je koleno ztuhlé, bolestivé a během pohybové aktivity brzy „přestává spolupracovat“ a podléhá únavě. Diagnóza je stanovena na základě anamnézy, fyzikálního vyšetření (zkouška pohyblivosti kolenního kloubu) a rentgenologického vyšetření. Laboratorní diagnostika v tomto případě nemá význam, jinými slovy, na základě krevních testů artrózu nerozpoznáme!!

Jaké má artróza klinické projevy?

 • Krutá bolest omezující každodenní aktivity (nakupování, chůzi, práci na zahradě, posazování a vstávání ze židle atd.)

 • Bolest budící ze spaní

 • Ztuhlost

 • Kloubní deformity (nohy do „O“ nebo do „X“)

 • Krepitace a drásoty, tedy zvuky, které můžeme zaznamenat při pohybu kloubu

Než se rozhodnete podstoupit operační zákrok, zkuste nejprve redukovat váhu, podstoupit medikamentózní léčbu (analgetika, protizánětlivé masti), fyzioterapii, změnit své pohybové návyky (choďte!!!). Operaci berte jako poslední, nevyhnutelnou možnost, kterou konzultujte se svým praktickým lékařem i ortopedem.

Kontraindikace TEP kolena

Kteří pacienti nejsou pro unikondylární protézu vhodní kandidáti?

 • U pacientů, u nichž je artrózou postižen více než jeden kompartment (tedy oddíl - koleno se skládá ze tří, jeden tvoří konec kosti stehenní, druhý vrchol kosti holenní a třetí patela)

 • Pacienti s těžkými kloubními deformitami

 • Pacienti s revmatoidní artritidou

 • Pacienti s „nestabilním“ kolenem

 • Pacienti, kteří měli dříve osteom (nezhoubný kostní nádor)

Výhody UNI TEP

 • Menší operační zákrok

 • Menší jizva

 • Neodstraňuje se tolik kostní tkáně jako u totální náhrady

 • Kratší doba hospitalizace (3 – 5 dní)

 • Rychlejší uzdravení

 • Málokdy je nutné podávat krevní transfúzi

 • Větší kloubní pohyblivost po operaci

 • Menší potřeba fyzioterapie

 • Vyšší stupeň aktivity než po totální endoprotéze

Velkou výhodou zůstává, že pokud unikondylární protéza z jakéhokoliv důvodu selže, je její převedení na totální endoprotézu bez sebemenších obtíží.

Nevýhody UNI TEP

 • Větší ústup bolesti je zaznamenán spíše u pacientů po TEP

 • Dlouhodobé výsledky jsou rovněž lepší u pacientů s totální endoprotézou

Předoperační příprava

Před operací TEP kolene je nutné podstoupit celkové interní vyšetření (krevní testy, EKG…). Je důležité navštívit ORL a stomatologickou ambulanci k vyloučení zánětlivých ložisek v těchto oblastech. Deset dní před plánovaným zákrokem vysaďte aspirin (lék proti zánětu, bolestem a teplotě, taky proti tvorbě krevních sraženin) či jiné léky s protizánětlivým účinkem. Je vhodné přestat před operací kouřit. Kouření zvyšuje riziko tvorby krevních sraženin, což je během výkonu nežádoucí.

Nástup do nemocnice je den před plánovanou operací UNI TEP kolene. Zde se seznámíte s operatérem, který Vám detailně popíše, co Vás čeká. Anesteziolog Vás informuje o způsobu anestézie (znecitlivění během výkonu). Ta může být dle přání pacienta celková či lokální.

Zákrok TEP kolena

Každé koleno je individuální, proto jsou vyvinuté různé velikosti kloubních náhrad. Pokud chybí větší než obvyklé množství kostní tkáně, řeší se to tím, že se přidají části kovového implantátu.

Zákrok trvá kolem dvou hodin a vyžaduje přísně sterilní, aseptické prostředí. Vše probíhá v anestézii, pod clonou antibiotik, vleže na zádech. Kolem kosti stehenní máte upevněný turniket, čímž se docílí snížení krevního průtoku v operačním poli. Dolní končetina je pokrytá sterilní rouškovou, odkryté zůstává pouze operační pole. Toto je pečlivě dezinfikováno. Nyní se provede řez dlouhý 7 cm, kterým se operatér dostane ke kolennímu kloubu. Konce kosti stehenní či holenní jsou odstraněny za pomoci pilky a ostatních chirurgických náčiní. Pak jsou přiloženy zkušební komponenty k ujištění, že jejích tvar a velikost jsou odpovídající. Až nyní mohou být použity implantáty. Jsou buď cementované (upevněny pomocí kostního cementu), anebo necementované (mající speciální pórovitý povrch, do kterého prorůstá kostní tkáň). Poté je kolenní kloub bezpečně uzavřen a drénován (je z něj odváděna tekutina).

Pooperační průběh TEP kolena

Prvních 24 hodin strávíte na jednotce intenzivní péče (JIP). Zde jsou sledovány Vaše základní životní funkce, rána je drénována a jsou Vám podávány léky tlumící bolest (analgetika). Po uplynutí 24 hodin můžete s kolenem začít pohybovat a dva dny po endoprotéze kolene začít chodit. Vaše rehabilitace by měla být vedena zkušeným fyzioterapeutem. Lékař učiní také určité kroky v prevenci tvorby krevních sraženin - trombů. Může Vám podat léky proti srážlivosti, končetina je bandážována, můžete použít také elastické punčochy.

Dlouhodobé výsledky unikondylární endoprotézy jsou závislé na Vaší ochotě věnovat se pooperační rehabilitaci. Hospitalizace trvá 3 až 5 dní a pak, dle Vašich potřeb, odcházíte do rehabilitačního zařízení či do domácí péče. Nejprve budete chodit o berlích a nacvičovat chůzi. První výsledky by se měly dostavit po 6 týdnech. Ohebnost Vašeho kolene je variabilní, ale 6 týdnů po operaci by měla dosahovat minimálně 90 stupňů - usilujte však o 100 až 110 stupňů. Vaše chůze by měla být podobná té „předoperační“ také 6 týdnů po zákroku.

Sportovním a jiným, fyzicky náročným aktivitám, se nevěnujte dříve než 3 měsíce po výkonu. Nezapomínejte na kontroly u svého ortopeda. Obzvlášť důležité jsou během prvních 6 týdnů po zákroku, kdy lékař sleduje vývoj léčby. Pokračovat v kontrolách byste měli ale po zbytek života. Důležité je zejména vyšetření rentgenologické, protože i když Vy sami na koleni žádné změny nepociťujete, na RTG snímku se již mohou projevit.

Stále Vám hrozí riziko infekce, zejména během zákroku u zubního lékaře, kdy se Vám do krevního oběhu může dostat bakterie a krevní tok jí může „zanést“ až do oblasti kolenního kloubu, kde se „uchytí“ na implantované protéze a může způsobit nechtěné komplikace v podobě zánětu! Pokud budete mít nevysvětlitelné bolesti, otok, okolí kolene bude zarudlé, teplé, pohyblivost bude zhoršena a celkově se budete cítit unaveně a slabě, na nic nečekejte a co nejdříve vyhledejte lékaře!!!

Rizika a komplikace UNI TEP kolene

Jako každá jiná operace, i tato s sebou nese rizika. Ale pokud výhody hrají dominantnější roli než nevýhody, je dobré operaci podstoupit.

Před zákrokem byste o případných rizicích měli být důkladně informováni. Komplikace mohou být celkové, anebo lokální (v místě kolenního kloubu).

Celkové komplikace

 1. Alergická reakce na anestézii a jiné léky podané v rámci hospitalizace

 2. Velké krevní ztráty s následným podáním transfúze, což s sebou nese riziko přenosu onemocnění, která jsou přenášená krví

 3. Srdeční selhání, infarkt myokardu, ledvinné selhání, zápal plic, sepse

 4. Poškození nervů

Místní komplikace

 1. Infekce

 2. Krevní sraženina (hluboká žilní trombóza)

 3. Zlomenina kosti vzniklá během zákroku

 4. Ztuhlost

 5. Implantáty se za 10 – 15 let opotřebují a musí být vyměněny

 6. Poškození nervů, snížená citlivost, brnění

 7. Dislokace

 8. Kosmetický vzhled

 9. Poranění vazů

Závěr

Chirurgická terapie není vhodná pro všechny pacienty trpící artrózou. Některým však může zajistit znovu plnohodnotný život. Chirurgická léčba je součástí obsáhlého léčebného plánu. Může pomoci obnovit funkci poškozeného kloubního spojení a zbavit pacienty bolesti.

K tomuto typu terapie se přistupuje teprve po selhání nechirurgické léčby (medikamentózní léčba, fyzioterapie, změna životního stylu). Nakonec však rozhodnutí podstoupit chirurgický zákrok závisí na Vás, Vašem praktickém lékaři a samozřejmě ortopedovi.

Ačkoli je drtivá většina pacientů se zákrokem maximálně spokojená, stále mohou nastat výše zmíněné komplikace. Proto je nutné být o všech předem důkladně informován. Pokud ještě nejste definitivně rozhodnutí, že je to ten pravý zákrok pro Vás, počkejte, než si budete zcela jisti, a zároveň si nechte poradit od odborníků, kteří zhodnotí, zda je pro Vás tento druh zákroku vhodný či nikoliv.

Aktualizováno: 27.5.2013

Související recenze a zkušenosti

Koleno - UNI TEP

79% spokojeno. 14 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí