Notice: Trying to get property of non-object in /data/www/medved/application/widgets/NewsletterSubscriberSideWidget.php on line 112
Kyčelní Kloub CKP Endoprotéza Kyčelního Kloubu U Starších

CKP endoprotéza kyčelního kloubu

CKP - cervikokapitální endoprotéza kyčelního kloubu, nahrazuje jen hlavici a krček nikoli jamku. Indikuje se u velmi starých lidí s prognózou přežití ne déle než 5 let nebo u ležících pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko.

Kyčelní kloub (articulatio coxae) spojuje kost pánevní s dolní končetinou. Kloubní jamku (acetabulum) tvoří část kosti pánevní (kost pánevní je tvořena třemi kostmi), hlavice je tvořena kostí stehenní (femur). Kloubní plochy, které tvoří jamka a hlavice, jsou pokryty vrstvou chrupavky. Celý kyčelní kloub uzavírá kloubní pouzdro, které je zesíleno vazy a okolními svaly. Kloub je zároveň vystlán speciální výstelkou, která se nazývá synoviální membrána. Typická pro tuto membránu je produkce synoviální tekutiny, která slouží k výživě chrupavky a zmírňuje tření kloubních ploch tím, že na povrchu chrupavek vytváří ochrannou vrstvu.

Kyčelní kloub je kulovitý s velkým rozsahem pohybu. Se zdravým kloubem můžeme vykonat tyto pohyby: přednožení (flexi), zanožení (extenzi), unožení (abdukci), přinožení (addukci) a zevní a vnitřní rotaci.

Co je to CKP endoprotéza kyčelního kloubu?

Jedná se o cervikokapitální protézu kyčelního kloubu. U tohoto typu náhrady dochází pouze k výměně hlavice a krčku kosti stehenní (femuru), zatímco kloubní jamka zůstává zachována.

CKP vs. TEP kyčelního kloubu

Jaké jsou rozdíly mezi CKP (cervikokapitální protézou) a TEP (totální endoprotézou) kyčelního kloubu?

TEP
CKP
Anatomie

Nahrazována je jak jamka, tak hlavice.

Jamka je původní, nahrazována je pouze hlavice a krček.

Věk pacienta
 • pod 60 let necementová náhrada

 • 60 – 70 hybridní náhrada

 • nad 70 celocementová

U pacientů, kde délka jejich přežití nepřesahuje 5 let.

U pacientů upoutaných na lůžko.

Délka přežití protézy 20 let a více Do 5 let
Nevýhody Náročnější a delší operační výkon.

Krátká životnost, poškození chrupavky, která pokrývá původní zachovalou jamku.

Výhody Lepší funkce, delší životnost. Kratší a méně náročný operační výkon.

Indikace k provedení CKP kyčelního kloubu

Indikace, tedy okolnosti vyžadující CKP kyčelního koubu, jsou:

 • Zlomeniny horní části kosti stehenní v případě přítomnosti koxartrózy (viz níže)

 • Zlomeniny krčku kosti stehenní s posunem

 • Paklouby krčku kosti stehenní

 • U nekrózy hlavice kosti stehenní, spojenou s bolestí a omezením rozsahu pohybu

 • Patologická zlomenina horního konce kosti stehenní s prognózou přežití delší než 6 měsíců

CKP kyčelního kloubu je metodou volby u zlomenin krčku kosti stehenní u „biologicky starých“ pacientů. Někdy i věkem starý pacient je stále aktivní a pak je na místě provést raději TEP kyčelního kloubu.

Nejčastější kontraindikace k provedení CKP kyčelního kloubu?

Kontraindikace provedení CKP kyčle jsou okolnosti znemožňující výkon, zde jsou to:

 • Infekce v oblasti zlomeniny a močová infekce

 • Nemožnost mobilizace pacienta, ať už se jedná o psychický stav nebo o ochrnutí dolních končetin nejčastěji v důsledku nehody

 • Dětský věk (výjimkou jsou nádory vyskytující se v této oblasti)

Koxartróza

Jedná se o opotřebování kyčelního kloubu v důsledku vrozených vad, nitrokloubních zlomenin či degenerativních změn. Společným rysem je rychlejší opotřebování chrupavčitého krytu kloubních ploch.

Jak se koxartróza projevuje?

Prvotními známkami koxartrózy je bolest projevující se během zátěže, následuje bolest klidová a v nejtěžších stádiích bolest, která budí postižené jedince ze spaní. Dochází k omezení hybnosti v kloubu a pocitu „zkracování“ končetiny. Vše definitivně potvrdí rentgenový snímek, na kterém je patrné vymizení kloubní chrupavky a zúžení kloubní štěrbiny.

Vlastní zákrok CKP kyčle

Předoperační příprava

Pacient je podroben celkovému internímu vyšetření, kdy lékař zhodnotí, zda je pacient schopen CKP kyčelního kloubu podstoupit. V nemocnici je informován o možnosti znecitlivění, které může být celkové, či lokální formou epidurální anestézie. Během epidurální anestézie je znecitlivěná pouze dolní polovina těla. Pokud si nepřejete vnímat okolí, může Vám anesteziolog podat léky na spaní. Operace je vedena ortopedem, který informuje o případných rizicích a pooperačním průběhu. Důležitý je také dobrý psychický stav pacienta a schopnost podílet se aktivně na následné rehabilitaci.

Operace CKP kyčelního kloubu

Operace kyčelního kloubu CKP probíhá za přísně aseptických podmínek pod clonou antibiotik v celkové, či lokální anestézii. Zákrok začíná řezem z laterální (boční) strany. Postupně je rozrušena svalová pokrývka – fascie, šlachy, až se operatér dostane ke kloubnímu pouzdru. Pouzdro se nařízne a musí zůstat zachováno. Dále je provedeno vykloubení kosti stehenní a je odstraněna hlavice i krček. V tomto stadiu je implantován dřík do dřeně kosti stehenní. Dřík je ve formě cementované nebo necementované. Necementovaná forma je prezentována cementem kostním – práškem, ke kterému je přidán speciální roztok. Toto dohromady polymerizuje a je vytvořen necementovaný dřík. Na dřík je nasazena hlavice, která svými parametry musí odpovídat kloubní jamce. Poté dochází k navrácení kosti stehenní do původní polohy, k sešití kloubního pouzdra a následně sešití operační rány po jednotlivých anatomických vrstvách. Z rány je odváděna tekutina – je drénovaná.

Pooperační průběh

Pacient je na JIP, kde je pod 24hodinovou kontrolou. Jsou sledovány základní životní funkce, rána je stále drénována. Druhý den může být pacient přeložen na standardní lůžko.

Komplikace CKP kyčelního kloubu

Komplikace jsou především aseptické (sterilní), bez přítomnosti mikroorganismů. Dochází k selhání cervikokapitální protézy. Nejčastější příčinou je nedodržení správné indikace (pacient není „biologicky starý“) či špatná operační technika.

Jaký je následující postup?

Důležité je znovu podstoupit operační zákrok, při kterém je provedena konverze (přeměna) CKP na totální endoprotézu.

Jak se selhání CKP kyčelního kloubu projevuje?

Z klinických příznaků dominuje bolest, nejprve klidová, posléze noční. Dochází k omezení hybnosti v kyčelním kloubu a opětovném pocitu „zkrácené“ končetiny. Vše je potvrzeno rentgenologickým (RTG) nálezem.

Jak se komplikacím CKP kyčle vyhnout?

Jediné, co zbývá, je důvěřovat lékaři, který správně zhodnotí indikační kritéria a operaci CKP kyčle provede technicky správně. Svou roli však také hrají poměry v těle pacienta, ať už anatomické nebo imunologické, které se podílejí na „přijetí nové části“.

Rehabilitační péče po CKP kyčle

Rehabilitaci by měla být věnována pozornost již před operačním zákrokem. Následuje rehabilitace během hospitalizace, která pokračuje i nadále v domácím prostředí.

Předoperační rehabilitace

Je nesmírně důležitou, bohužel však často opomíjenou součástí, a to kvůli nedostatečné finanční podpoře a špatným organizačním podmínkám. Avšak její přínos je nesporný. Pacient je psychicky i fyzicky na operaci lépe připraven, což výrazně zjednoduší následující pooperační období. Na co se během předoperační rehabilitace klade důraz?

 • Na protahování svalů zkrácených

 • Na posilování svalů ochablých

 • Na znovuosvojení správných pohybových stereotypů

 • Na chůzi o berlích

Pooperační péče v rámci hospitalizace

Je závislá na každém ortopedickém oddělení. Je velmi dobře propracovaná a je na ní kladen maximální důraz. Cílem je nácvik samostatné chůze bez zátěže operované končetiny a rozvoj sebeobsluhy.

Pooperační péče po propuštění

Po propuštění po operaci CKP kyčelního kloubu dochází relativně snadno k obnovení nesprávných pohybových stereotypů, což mívá za následek bolest v lumbosakrální (bedrokyčelní) oblasti. Tento fakt může sám o sobě negativně ovlivnit jinak velmi dobré výsledky operačního výkonu, i když s ním přímo nesouvisí. Proto je doporučována komplexní lázeňská léčba s cílem osvojení a upevnění správných pohybových stereotypů. Měla by následovat v časovém rozmezí 3 až 6 měsíců po operaci.

Závěr

Jste-li po úraze, který postihl hlavici či krček kosti stehenní a Váš lékař se rozhodne pro cervikokapitální protézu, nezapomeňte svůj čas věnovat kvalitní předoperační přípravě! Váš zákrok CKP kyčle tak proběhne bezbolestně a bez následných komplikací.

Aktualizováno: 27.7.2010

Související indikace

Kyčel - CKP u starších

Doktor ve Vašem okolí