Použití kmenových (SVF) buněk při artróze

Autor:

Využití kmenových buněk je relativně nová metoda využívaná při artróze. Používá se při všech čtyřech stádiích nemoci jednorázovou aplikací v lokální anestezii. Výsledkem je snížení či úplná eliminace bolesti kloubu.

Co je to artróza

Artróza (osteoartróza) je pomalu a postupně se rozvíjející onemocnění kloubů, při kterém dochází k degeneraci kloubní chrupavky, kloubního pouzdra a přilehlých pojivových tkání. Artrózou jsou nejčastěji postiženy velké klouby, kyčelní a kolenní, které jsou během lidského života nejvíce namáhané. Postižena však může být i páteř, klouby hlezna, ramene, lokte nebo i malé klouby rukou.

Projevy artrózy

Degenerací chrupavky dochází k poškození funkce kloubu, nemoc se projevuje nejčastěji bolestí kloubů, mohou se objevit otoky a omezení hybnosti kloubu. Častou komplikací artrózy je zánět, který stupňuje bolestivost kloubu.

Riziko onemocnění artrózou

Jedná se o velmi časté onemocnění, které postihuje každého druhého člověka nad 50 let věku, přičemž četnost výskytu stoupá dále s věkem. Není však výjimkou, že artrózou trpí i lidé v mladším věku, zejména pak lidé trpící obezitou, nebo lidé, kteří jednostranně přetěžují klouby (např. vrcholoví sportovci). Artróza se dnes řadí mezi nejčastější kloubní onemocnění a vzhledem k tomu, že na jejím rozvoji se významně podílí i životní styl jedince, lze ji zařadit i mezi civilizační choroby.

orto3

Stádia nemoci a konvenční metody léčby

U artrózy rozeznáváme 4 stádia rozvoje nemoci: od počátečního stádia, kdy se chrupavka stává méně pružnou, po stádium konečné, kdy je degenerace chrupavky již v tak pokročilém stádiu, že standardní léčba nepřináší úlevu a pacient je dlouhodobě omezen v pohybu. Zde se pak přistupuje k chirurgickému řešení v podobě výměny postiženého kloubu za implantát, kloubní náhradu (TEP = totální endoprotéza např. kyčelního kloubu).

V současné době léčba I. - III. stádia artrózy spočívá v tlumení bolesti a zánětu pomocí léků (tzv. nesteroidní antiflogistika nebo analgetika) a v cílené rehabilitaci. U pacientů trpících obezitou je doporučována redukce váhy, aby klouby nebyly tolik přetěžovány.

Dlouhodobé užívání léků proti bolesti však může mít celou řadu nežádoucích účinků včetně poškození jater, srdce i ledvin. A také může vést ke vzniku žaludečního vředu.

Nové možnosti využití kmenových buněk u artrózy

Aplikace kmenových buněk přináší novou budoucnost pro pacienty trpící touto nemocí. Terapie sníží nebo zcela eliminuje bolesti kloubů bez potřeby dalšího užívání analgetik. Pro léčbu se používají buňky stromální vaskulární frakce (SVF) tukové a pojivové tkáně, obsahující kmenové buňky a další buňky s regeneračním potenciálem. Aplikace buněk SVF vede ke snížení zánětlivého procesu, k potlačení degenerativních změn a ke zlepšení výživy kloubů.

Studie Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI) ukazuje na počtu více než 1100 pacientů, že aplikací SVF buňek došlo ke zmírnění a potlačení degenerativních kloubních změn u chrupavek a přilehlých pojivových tkáních kloubů. Pacienti ve více jak 85 % udávají zásadní zlepšení či naprosté vymizení svých obtíží.

Zahájení léčby artrózy

Ideální je zahájení terapie ihned, jakmile kloub začne bolet při pohybu, tj. u artrózy I. až III. stupně. Stádium onemocnění se určí na základě klinického a rentgenologického vyšetření a následně je individuálně doporučena vhodná terapie. Kmenové buňky lze aplikovat také u pacientů s artrózou IV. stupně, zejména pak v případě, kdy pacient z nějakého důvodu nemůže (či nechce) podstoupit operační zákrok TEP (totální endoprotézy).

Výhody aplikace kmenových buněk oproti běžné medikamentózní léčbě

Aplikace kmenových buněk je bezpečná, sníží nebo zcela eliminuje bolesti kloubů bez potřeby dalšího užívání analgetik. Dojde ke stížení ztuhlosti a otoku kloubů a tím ke zvýšení mobility pacienta. U pokročilejších stádií artrózy mohou výsledky terapie s využitím kmenových buněk oddálit operaci totální endoprotézy, část pacientů se může díky vlastním kmenovým buňkám dokonce operaci zcela vyhnout. Je dobré zdůraznit, že nebyly zaznamenány žádné závažné vedlejší účinky terapie buňkami SVF. Mohou se krátkodobě vyskytnout otoky případně ztuhlost kloubu bezprostředně po aplikaci buněk SVF.

Průběh terapie

Celý zákrok trvá jen několik hodin a je prováděn ambulantně. Pacientovi je nejprve v lokálním znecitlivění odebráno z tukové tkáně v oblasti břicha potřebné množství tuku. Případů, kdy by pacient neměl dostatek tukové tkáně, bylo 2 ze 3000 pacientů. Na jeden kloub je potřeba 50 ml tuku. Ten je pak dále zpracován odborníky ve specializované laboratoři. Z tuku se získají buňky SVF obsahující velké množství kmenových buněk. Tyto jsou následně za sterilních podmínek aplikovány lékařem do oblasti postiženého kloubu injekčně. Výhodou celého procesu je nutnost pouze jedné aplikace, kdy lze ošetřit více kloubů při jedné návštěvě. Pacient bezprostředně po zákroku odchází ihned domů. Ačkoliv nehrozí žádné riziko, doporučujeme mít na cestu domů doprovod.

Rekonvalescence

Pacient by měl první týden bezprostředně po aplikaci dodržovat šetřící režim. Tzn. kloub nijak nepřetěžovat, neběhat. V případě “sedavého” zaměstnání s možností odlehčení kloubu (např. prostor dát si nohu do vodorovné polohy) může pacient nastoupit do práce již v prvních dnech po ošetření. V následujících 4 - 6 týdnech postupně dosáhne plné zátěže kloubu. Speciální stahovací prádlo u tohoto ošetření není potřeba. To platí i v případě sportovců, kdy po prvním týdnu mohou kloub začít zatěžovat a po 6 týdnech zvládnou plnou zátěž.

Efekt terapie a jeho trvanlivost

Úleva od bolesti postiženého kloubu se dostaví již během 1 až 2 týdnů po aplikaci kmenových buněk. O komplexním působení buněk na kloub můžeme hovořit po několika měsících, kdy se teprve naplno projeví hojivý potenciál SVF buněk. (Jelikož tento druh terapie je poměrně nový, nejsou k dispozici data starší čtyř let.) Jedná se o komplexní terapii, kdy úspěch záleží také na úpravě životního stylu pacienta, u pacientů s nadváhou i na redukci váhy. Je na místě zdůraznit, že pacient by se měl vyhnout konzumaci alkoholu ve větším množství, protože alkohol snižuje efekt této terapie.

Vyhodnocení účinnosti aplikace kmenových buněk

Kontrolní prohlídka a rentgenologické vyšetření u pacienta probíhá po 1, 3, 6 a 12 měsících. Následné kontroly se pak domlouvají individuálně dle stavu pacienta po 6 -12 měsících. Účinnost se určuje dle “skóre” před a po aplikaci kmenových buněk, kdy pacient hodnotí několik parametrů jako je například snížení bolestivosti kloubu, snížení počtu analgetik, které musí jíst a snížení ztuhlosti a pohyblivosti kloubu.

Kontraindikace

Terapii nelze provést v případě aktivně léčeného onkologické onemocnění, nebo v případě akutního infekčního onemocnění pacienta.

Hrazení aplikace kmenových buněk zdravotními pojišťovnami

Využití kmenových buněk je relativně nové, jeho výzkumu a praktické léčbě se věnují např. pracoviště ve Spojených státech, Austrálii i Evropě. V České republice dochází jednak k výzkumu kmenových buněk obecně (např. v rámci Akademie věd ČR) a praktickou aplikací se pak, ve spolupráci s řadou renomovaných ortopedů, věnuje specializovaná brněnská klinika.

Bohužel, aplikaci kmenových buněk v současné době zdravotní pojišťovny nehradí.

Aktualizováno: 20.5.2016

Související recenze a zkušenosti

Maaja 30.6.2022
Spokojený/á

Skvělý pan doktor, přišla jsem s maminkou, téměř nechodící, bez doporučení, a pan doktor během 20 minut vyšetřil, ošetřil a předepsal léky. Maminka pocítila okamžitou úlevu. Děkuji za lidský, klidný a účinný přístup. Ma... Více 

Použití kmenových (SVF) buněk při artróze

Doktor ve Vašem okolí