Riziko nesprávně provedené lymfodrenáže

Jak je všeobecně známo, lymfatická drenáž nebo manuální lymfodrenáž, je masáž založená na rytmickém hnětení svalů. Její pomocí se má zajistit správné proudění lymfy (mízy) v těle. Tato masáž díky zlepšení proudění mízy přispívá k odvádění nečistot a „odpadních látek“ z našeho těla, které se v něm tvoří. Pomocí této jemné techniky lze zbavit tělo otoků a vyřešit tak zdravotní problémy, kterým by klasická sportovně-rekondiční masáž spíše uškodila. Oproti klasické masáži jsou zde hmaty prováděny menším tlakem a mají i nižší frekvenci. Jde o uznávanou léčebnou metodu s širšími možnostmi využití, např. při léčení chronických otoků. Lze ji provádět jak manuální technikou, tak pomocí řady speciálních přístrojů, tzv. přístrojová lymfodrenáž.

lymfodrenaz 2 Zkušený masér dodržuje jednu základní zásadu. Vždy masíruje od okrajových částí těla směrem do středu (k srdci) tak, aby pomáhal krevnímu a míznímu oběhu. V opačném případě by nastal problematický stav, jakýsi zpětný tok a tělní tekutiny by se hromadily v periferních částech těla, případně by mohly způsobovat nežádoucí otoky.

Pokud se zaměříme na správně prováděnou přístrojovou lymfodrenáž, ta by měla dodržení správného směru tlaku splňovat na sto procent. První zásadou jakékoliv procedury je neuškodit. Pokud má řešit nějaký zdravotní problém nebo i působit preventivně, je naprosto nutné, aby lymfodrenáž probíhala bezpečně a podle této zásady. Většina přístrojů samozřejmě tuto vlastnost deklaruje, zkušenosti z praxe jsou však bohužel jiné. Lidské tělo nemá standardní tvar, a proto je nutné, aby přístroj pracoval správně v každé situaci a dokázal se přizpůsobit všem tělesným proporcím.

manual lymfodrenaz Opravdovou jistotu přináší pouze technologie zajišťující nepřetržité a zcela přesné měření aktuálního tlaku ve všech komorách použitého aplikátoru. To znamená, že přístroj přesně ví, jaký tlak v komoře právě je a podle toho reaguje.

Této schopnosti využíváme při dvou základních procedurách:

  1. Peristaltický cyklus používá postupného sekvenčního plnění komor pro tok lymfy od chodidel k trupu.

  2. Sekvenční cyklus využívá efektu postupně klesajícího tlaku. Umožňuje nastavení tlaku pro každou komoru zvlášť se zajištěním jeho postupného snižování od distálních k proximálním oblastem.

lymfo jacket 2 Samozřejmostí by pak mělo být, že aplikátor, kterým se lymfodrenáž provádí je pouze v jednom kuse, čímž eliminujeme místa, kde by tlak mohl nežádoucím způsobem poklesnout, jako se tomu děje u aplikátorů složených z několika kusů.

Lymfodrenážní přístroje Ballancer a Lympha Press firmy Mego Afek (předního světového výrobce zdravotnické techniky) všechny tyto zásady splňují a i z toho důvodu se jedná o nejpoužívanější lymfodrenážní systémy na světě, a to jak v estetice, tak zejména ve zdravotnictví.

Více informací najdete na: www.bs-medical.cz nebo zde: http://www.beauty-systems.cz/poradenstvi/jan-poznat-kvalitni-lymfodrenaz/

Publikováno: 19.12.2012

Doktor ve Vašem okolí