100% Index spokojenosti Založeno na 13 recenzi pacientů

Existuje celá řada přístrojů, s jejichž pomocí lze provádět různé druhy lymfatických masáží a lymfodrenáží. Lze využít také manuální techniku. Tato procedura je vhodná při léčbě celulitidy, lymfedému po ablaci prsu nebo u chronických otoků.

Lymfatická drenáž

Lymfatická drenáž je v současné době velmi populární kosmetickou metodou, která umožňuje odstraňování celulitidy. Nicméně tato metoda byla a stále je i velmi uznávanou léčebnou metodou s širokým spektrem využití.

Napomáhá k celkové detoxikaci organizmu, zlepšení metabolizmu, zlepšení fyzické kondice až o 15 %, je i určitou prevencí proti nádorovým onemocněním. Indikacemi mohou také být různá ortopedická a traumatologická onemocnění spojená s otoky. Lymfodrenáž napomáhá také při popáleninách nebo tišení bolestí po operacích, kdy umožňuje odvod tekutin z buněk napuchlých tkání, pacient pociťuje znatelnou úlevu a snižuje se tak množství podáváných analgetik a zrychluje uzdravující proces.  

Musíme ovšem také zmínit kontraindikace, kterými jsou: nedostatečná činnost srdeční, srdeční edémy, akutní horečnaté a bakteriální infekce, těhotenství, otoky způsobené nedostatečnou činností ledvin nebo jater, akutní žilní onemocnění. Toto by vždy měl s pacientem (klientem) ujasnit lékař event. poskytovatel lymfatické drenáže.

Lymfodrenáže působí na lymfatický systém, jenž je tvořen lymfatickými cévami a uzlinami. V tomto systému koluje míza tzv. lymfa, která vzniká z mezibuněčné tekutiny. Funkcí tohoto systému je filtrace a detoxikace. Pokud je z nějakého důvodu tento systém narušen, dochází k tvorbě lymfedémů, jež je nutné léčit.

Lymfedémy rozdělujeme na tři skupiny:

Primární - vrozené, sekundární - získané,  a speciální lymfedémy.

Podle stadia, v jakém se lymfedém nachází, se určuje postup léčebné terapie. V latentním stadiu není otok ještě viditelný, i když už pacient může pociťovat problémy. V manifestní reverzibilní fázi je již otok viditelný, ale často v noci zmizí nebo dojde ke zlepšení. V této fázi je nejvhodnější terapií právě lymfodrenáž. V manifestní irevirzibilní fázi otok roste a tvrdne. Terapie se snaží zabránit tvrdnutí. V další fázi tzv. elefantiázy jsou již lymfatické uzliny velmi poničené, dochází k obrovským otokům, zdrsnění kůže, terapie je dlouhodobá, po lymfodrenáži následuje vždy speciální bandáž. Pokud se podaří otoky zmírnit, je nutné používat kompresní punčochy (event. podkolenky, pažní navléky apod.). Kompresní terapie se někdy využívá již na počátku onemocnění, neboť může dojít ke zmírnění otoků, aniž by byla zapotřebí lymfatická drenáž. Jinak je využíváme hlavně jako prevenci recidivy.

Lymfedémy (sekundární) bohužel často také provázejí nádorová onemocnění nebo vznikají přimo následkem radiologické léčby těchto onemocnění.

V souvislosti s lymfedémy je třeba také osvětlit pojem lymfadenektomie. Je to vlastně operační odstranění mízních uzlin, do kterých odtéká lymfa z orgánů, postižených nádorem. Cílém této operace je odhalení možných metastáz. V gynekologii se často používá tříselná nebo pánevní lymfadenektomie např. u nádoru zevních rodidel. Setkáváme se s ní také např. po disekci axily - což je operace doplňující ablaci prsu (odstranění prsu při nádorovém onemocnění), kdy se odstraní mízní uzliny v podpažní jamce na stejné straně, kde byl postižený prs. Lymfedém na horní končetině se v České republice objevuje zhruba u 40 % pacientek po ablaci. Lymfadenektomie může být buď systematická, kdy se odstraňuje celkově lymfatická tkáň ve spádové oblasti, nebo tzv. samplingová, kdy se sbírají pouze vzorky zvětšených uzlin.

Další možnou, u nás však téměř se nevyskytující, příčinou lymfedému jsou parazité, kteří jsou přenášení komářím bodnutím, toto riziko však hrozí hlavně v tropech.

Lymfodrenáže jsou buď manuální nebo přístrojové, přičemž se obecně má za to, že manuální lymfodrenáže jsou účinnější, neboť citu lidské ruky se nevyrovná žádný přístroj. Terapeut zachytí na těla pacienta (klienta) i ty nejdrobnější asymetrie, a tam, kde je to nutné, může hmaty  zopakovat.  

Manuální lymfodrenáž provádí terapeut většinou na suchou pokožku, dochází tak k většímu tření a účinek se prohlubuje. Dochází ke změně tlaku na kapilární stěnu a zlepšení vyměny látek mezi krví a tkáněmi. Probíhá obvykle v těchto fázích:

  1. Lymfatická drenáž krku zepředu (otevření lymfatického systému)

  2. Lymfatická drenáž krku zezadu

  3. Lymfatická drenáž obličeje

  4. Lymfatická drenáž  horních končetin - paží

  5. Lymfatická drenáž zad

  6. Lymfatická drenáž beder

  7. Lymfatická drenáž dolních končetin zepředu

  8. Lymfatická drenáž dolních končetin zezadu

Lymfodrenáže jsou časově relativně náročné, je třeba počítat s cca 40 - 60 min. na jednu masáž, i když časové údaje se samozřejmě liší podle nabídky  terapeutických a masážních studií.

Přístrojové lymfatické drenáže pracují na různých principech, nejčastěji však na tzv. postupující tlakové vlně. Části těla pacienta (klienta) jsou umístěny do speciálních návleků a jednotlivé komory těchto navléků vytváří v naprogramovaných intervalech zvolna postupující tlak, který učinně nahradí svalovou pumpu. Vznikají tak lehké, pravidelné tlakové vlny. Pacient (klient) je pociťuje od špiček chodidel nebo kotníků přes lýtka, stehna a boky. Pak tlak povolí a vlna „běží“ znovu. Lymfatická masáž bývá vnímána jako příjemná, neutrální. Mohou se však objevit i nepříjemné pocity, které je nutné konzultovat s obsluhujícím personálem. Je možné, že je potřeba změnit intenzitu vln či jiné nastavení, aby vše fungovalo optimálně. Technologie pracující na základě této metody jsou např.: Slide Styler, Body Styler, Lymfoven

Další možností je přístroj používající metodu přenosu přesně definovaného proudu podle určeného ošetření, na danou tělesnou zónu. Jsou to např. přístroje zn. Catapult Bodystyling Systems.

Jak jsme již uvedli výše, lymfodrenáže se používají také při odstraňování celulitidy, lidově nazývané „pomerančová kůže“. Pomerančová kůže byla známa již v antice, ale její výskyt roste geometrickou řadou a je v současnosti pozorován i v zemích, kde ji dříve vůbec neznali. Není jen problémem silnějších žen, ale také těch štíhlých, a nevyhýbá se ani mužům a chlapcům. Dříve rozšířený názor, že za celulitidu může nezdravý způsob života, platí jen částečně, studie nyní stále více prokazují, že spíše záleží na tom, jak se lidské tělo dokáže vyrovnat s toxiny, hormony příjímanými v potravě a jakým způsobem dokáže spalovat tuky. Vzhledem k tomu, že stále více potravin je hormonálně upravováno, dochází k většímu zatížení v těle a rozšíření celulitidy na světě jako nikdy předtím.

Při odstraňování celulitidy pomocí lymfatické masáže se obvykle doporučuje minimálně deset procedur, které jsou většinou v rozsahu 30 - 60 min. Vzhledem k ceně se využívá spíše přístrojová drenáž než manuální.

Ceny lymfatických drenáží v České republice jsou poměrně stabilní. Pokud se jedná o masáž vybraných částí těla, cena se pohybuje okolo 450 Kč za návštěvu. Celková masáž stojí cca 1200 Kč. Studia i fyzioterapeutové často nabízejí zvýhodněné balíčky, protože se předpokládá, že v případě lymfatických drenáží se nebude jednat o ojedinělou záležitost, neboť k výraznému zlepšení stavu pacienta (klienta) dochází až po opakovaném absolvování.

Ceny přístrojových lymfatických drenáží k odstranění celulitidy se pohybují kolem 300 - 500 Kč za návštěvu. Cenové spektrum je zde širší, neboť studia a salony nabízejí mnoho doplňkových služeb a kombinací těchto služeb.

V případě, že jsou lymfatické drenáže absolvovány na základě lékařského předpisu, hradí je zdravotní pojišťovny na základě svých tabulek, které se ovšem mohou mírně lišit.

Závěrem je třeba dodat, že nabídka služeb v oblasti lymfodrenáží je v současné době velmi široká a to je pro pacienty (klienty) velmi dobré. Ať už z hlediska místní dostupnosti, tak z hlediska ceny. Informace o poskytovatelích lymfatických masáží získá pacient (klient) od svého lékaře, nebo v mnohem šiřším měřítku na internetu, kde je možné poměrně rychlé srovnání, které usnadní rozhodování.

Aktualizováno: 21.4.2016

Doktor ve Vašem okolí