Uvolnění lymfatických uzlin a odborně provedená lymfodrenáž

Lymfatický systém se stará o včasný a dostatečný přesun veškerých zplodin a odpadů organismu z těla ven. Jeho hlavní funkcí je obrana proti různým patologickým dějům a podílí se na imunitě lidského těla. Lymfatické uzliny jsou velmi důležitým orgánem lymfatického systému.

lymfodrenaz 33 Před přístrojovou nebo manuální lymfodrenáží je velmi důležité speciálními hmaty tyto lymfatické uzliny vyprázdnit - uvolnit. Tím se zajistí bezproblémový odtok mízy. Je nutno uvolnit krční uzliny (terminy), podpažní uzliny (axily), tříselné uzliny a hlavní mízovod na vnitřní straně stehen.

Lymfa odvádí zplodiny metabolismu, toxiny, odumřelé buňky, nádorové buňky, bakterie, tukové kapénky, lymfocyty (bílé krvinky) a proteiny (bílkoviny). Mízní uzliny, které tyto látky zachycují a likvidují, jsou během lymfatické masáže více zatíženy. Musí přefiltrovat větší množství mízy. Nejsou-li odborně vyprázdněny a ošetřeny, můžou se zablokovat a průtok lymfy se zpomalí nebo zastaví. Potom dochází k otokům (lymfedémům) a hromadění odpadních látek, které můžou zapříčinit záněty a celkové oslabení imunitního systému.

Existuje mnoho přístrojů zaměřených na lymfodrenáže, rozdíly v jejich kvalitě však jsou naprosto zásadní. Tlaková terapie musí probíhat odborně a uvolnění lymfatických uzlin je nutným předpokladem prevence otoků vzniklých následkem této procedury. Lymfodrenážní přístroje Lympha Press mají unikátní program Pre-Therapy, který před každou masáží uvolňuje lymfatické uzliny v tříslech (aplikátor kalhoty - Lympha Pants) a v podpažních jamkách (aplikátor bunda – Lympha Jacket). Tím chrání před následky neodborně prováděné lymfodrenáže a zbavuje provozovatele velké části rizika.

lymfodrenaz 44

Odborně prováděná lymfodrenáž

Lymfatická drenáž neboli manuální lymfodrenáž, je masáž založená na rytmickém hnětení svalů, jejíž pomocí se má podpořit správné proudění lymfy (mízy) v těle. Oproti klasické masáži jsou zde hmaty prováděny menším tlakem a mají i nižší frekvenci. Jde o uznávanou léčebnou metodu s širšími možnostmi využití. Lze ji provádět jak manuální technikou, tak pomocí řady speciálních přístrojů. Pak se jedná o tzv. přístrojovou lymfodrenáž. Zkušený masér dodržuje jednu základní zásadu. Vždy masíruje od okrajových částí těla směrem do středu (k srdci) tak, aby pomáhal krevnímu a míznímu oběhu. V opačném případě by nastal problematický stav, jakýsi zpětný tok a tělní tekutiny by se hromadily v periferních částech těla, případně by mohlo docházet ke vzniku nežádoucích otoků. Pokud se zaměříme na správně prováděnou přístrojovou lymfodrenáž, ta by měla dodržení správného směru tlaku splňovat na sto procent. První zásadou jakékoliv procedury je neuškodit.

Bezpečná přístrojová lymfodrenáž

Pokud má řešit nějaký zdravotní problém nebo i působit preventivně, je naprosto nutné, aby lymfodrenáž probíhala bezpečně a podle této zásady. Většina přístrojů samozřejmě tuto vlastnost deklaruje, zkušenosti z praxe jsou však bohužel jiné. Lidské tělo nemá standardní tvar a proto je nutné, aby přístroj pracoval správně v každé situaci a dokázal se přizpůsobit všem tělesným proporcím. Opravdovou jistotu přináší pouze technologie zajišťující nepřetržité a zcela přesné měření aktuálního tlaku ve všech komorách použitého aplikátoru. To znamená, že přístroj přesně ví, jaký tlak v komoře právě je a podle toho reaguje. Samozřejmostí by pak mělo být, že aplikátor, kterým se lymfodrenáž provádí, je pouze z jednoho kusu, čímž eliminujeme místa, kde by tlak mohl nežádoucím způsobem poklesnout, jako se tomu děje u aplikátorů složených z několika kusů. Aplikátory přístrojů Lympha Press od firmy Mego Afek (předního  světového výrobce zdravotnické techniky) všechny tyto zásady splňují a i z toho důvodu se jedná o jedny z nepoužívanějších lymfodrenážních systémů na světě.

Aktualizováno: 6.2.2014

Doktor ve Vašem okolí