Chybějící zuby nahradí implantáty nebo můstky se zásuvnými spoji

Autor:

Obrací se na nás mnoho lidí se žádostí o celkovou rekonstrukci velmi poškozeného, nebo zbytkového chrupu a v drtivé většině případů tito lidé požadují zhotovení náhrady „na pevno“.

Odmítají riskovat, že se jim při hovoru nebo obědě v restauraci snímací náhrada uvolní a zaujme v ústech zcela nevyhovující pozici, či vypadne z úst úplně.

hybridni-nahrada-na-implantatech-1

Zpravidla lze situaci zvládnout za pomoci konvenční protetiky, tedy zhotovením fixního metalokeramického nebo celokeramického můstku.

hybridni-nahrada-na-implantatech-2

Co ale dělat v případě, že pilířových zubů ke zhotovení můstku není dostatečné množství, nebo jsou pilířové zuby natolik nekvalitní, že by práce neměla dobrou prognózu? I zde se nabízí řešení – a to pomocí implantátů, které suplují funkci pilířového zubu, respektive jeho kořene. Bohužel ne vždy lze tento způsob rekonstrukce uplatnit. Pokud je implantace výrazně zkomplikována, nebo znemožněna extrémním nedostatkem kosti, nebo pacient implantáty z důvodů časových nebo finančních odmítá, existuje ještě další možnost – ošetření pomocí zásuvných spojů. Jedná se pak sice o náhrady snímací, ale nesponové.

hybridni-nahrada-na-implantatech-3

Spojení se zuby nezajišťuje klasický sponový systém, ale kotevní prvky, které nemají viditelnou neestetickou retenční část. Tato část je zakryta uvnitř náhrady, nazývá se extrakoronální zásuvný spoj. S velkým úspěchem lze tohoto typu náhrady využít v případech, kdy pacient má vyhovující pilíře v předním, estetickém úseku chrupu a v postranních úsecích vlastní zuby dlouhodobě postrádá. Ve frontálním úseku zhotovíme klasický můstek (jeli to třeba, nebo přeje-li si to klient), na jehož koncích jsou patrice, tedy konvexní části zásuvných spojů. Náhrada postranních úseků se děje sedlovými náhradami spojenými redukovaným třmenem a opatřenými konkávními částmi zásuvných spojů – matricemi. Náhrada tedy vypadá jako protetika zhotovená „ napevno“ a poskytuje rovněž srovnatelný komfort. Přesto se jedná o protetiku snímací. Retence zásuvných spojů je velmi silná a vypadnutí náhrady při jídle nebo hovoru prakticky nehrozí. Navíc při opotřebení matric a ztrátě retence, stačí pouze vyměnit vnitřní umělohmotnou část matrice, a takto ji znovu aktivovat. Péče o náhradu tohoto typu není významně náročnější než běžná péče o zuby. Využití zásuvných spojů je jednodušší a levnější alternativou než ošetření pomocí implantátů při nedostatku kvalitní kosti pro implantaci.

MUDr. Daniel Šourek, stomatolog, Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny

Aktualizováno: 13.6.2010

Doktor ve Vašem okolí