Abnormální vyústění močové trubice (hypospadie, epispadie)

Tento příznak je následkem vrozené vývojové vady, kdy je močová trubice rozštěpena a její ústí je posunuto různě daleko od vrcholu penisu, vzácně až do oblasti šourku či hráze. Může být spojena s deformací penisu a inkontinencí. Postiženi jsou převážně chlapci. Tato vada je léčena operačně v batolecím věku.

Publikováno: 1.1.2010