Vyšetření interní, kardiologické, plicní, nefrologické, gastroenterologické