Patologický výsledek ultrazvuku v těhotenství

Ultrazvuk je nebolestivé vyšetření, které žena během těhotenství absolvuje hned několikrát. Ultrazvuk v prvním trimestru slouží k diagnostice těhotenství, posouzení životaschopnosti embrya a počtu zárodků. Měří se i takzvaná nuchální translucence - NT (tloušťka podkoží v záhlaví) – větší NT může být známkou Downova syndromu. Dále měříme délku nosních kůstek – zkrácená kůstka může upozorňovat na Downův syndrom. Ultrazvuk v druhém trimestru se zaměřuje na vrozené vývojové vady (zkoumají se rozštěpové vady rtů a neurální trubice, vývojové vady srdce, růstové parametry, počet prstů, počet končetin, obvod hlavičky, ledviny a močový měchýř.) Ultrazvuk ve třetím trimestru zkontroluje vrozené vady a provede se takzvaná biometrie (měření obvodů těla a výpočet celkové hmotnosti) a upřesní se poloha plodu, množství plodové vody a uložení placenty. Pokud ostatní vyšetření potvrdí významné vývojové vady do 21 týdne popřípadě do 24 týdne, je možné doporučit rodičům umělé přerušení těhotenství. Některé vývojové vady slučitelné se životem se řeší po porodu. V některým případech lze využít i možnosti nitroděložní léčby.

Publikováno: 1.1.2010