Při biochemickém vyšetření krve těhotné ženy se stanovují hladiny hormonů a jim podobných látek. Jejich zvýšená nebo naopak snížená hladina může ukazovat na vrozené vývojové vady plodu.

Ve II. trimestru se rutinně provádí tzv. tripl test, který spočívá v odběru žilní krve v 16. týdnu těhotenství a stanovení tří biochemických markerů – hCG, AFP, E3 . Výsledek je obvykle znám do 3 týdnů a jeho věrohodnost se pohybuje kolem cca 69%.  Vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Pozitivní výsledek znamená vyšší riziko vrozené vývojové vady plodu, než je běžné populační riziko. Neznamená tedy postižení plodu. V pozitivním případě následuje doporučení ke genetickému vyšetření plodu pomocí aminocentézy (odběru plodové vody).  Nevýhodou tripl testu je poměrně vysoká falešná pozitivita, což v praxi vede ke zbytečnému stresování mnoha těhotných žen, jejichž dítě je ve skutečnosti zdravé. Česká gynekologická a porodnická společnost proto chce dosáhnout zařazení screeningu v I. trimestru mezi výkony hrazené zdravotními pojišťovnami.

V I.trimestru (mezi 10. - 14. týdnem těhotenství) je možné provést spolehlivější biochemický screening s nižší falešnou pozitivitou, kdy se vyšetřuje těhotenský plazmatický protein A (PAPP-A) a volná beta podjednotka choriogonadotropinu (b-HCG). Jedná se o látky, které se tvoří v placentě a přecházejí do krve matky. Toto vyšetření je doplněno o speciální ultrazvukové vyšetření se zaměřením na známky vrozených vývojových vad (NT-nuchální translucence, NB, TR).  Při pozitivním výsledku testu je u těhotných provedeno genetické vyšetření a teprve potom se stanoví definitivní diagnóza s prognózou dalšího vývoje. Sám test je pouze screeningovou metodou, stanovující míru pravděpodobnosti výskytu vrozené vady. Věrohodnost výsledku se pohybuje kolem 85%. Pokud se doplní o tripl test, zvyšuje se věrohodnost konečného výsledku o dalších cca 10%. Těhotná, která těmito testy úspěšně projde, má  tedy 95% jistotu, že její nenarozené dítě bude v pořádku, a to již v 16. týdnu gravidity (při 5% falešné pozitivitě). Tento test však není hrazen ze zdravotního pojištění.

Doporučuje se provést oba testy a vyhodnotit výsledek po dokončení všech vyšetření- tzv. kompletní integrovaný test, který má nejvyšší výtěžnost. Samotný tripl test je doporučen pouze  pro ženy, které se dostaví pozdě na vyšetření v I.trimestru, nebo při později zjištěné graviditě. Provedení všech testů závisí též na dostupnosti těchto vyšetření v dané lokalitě.

Výtěžnost testů prenatální diagnostiky:

Falešná pozitivita
při 85% výtěžnosti
Výtěžnost při 5%
falešné pozitivitě
samotný test I.trimestru 3,8 - 6,8% 85%
samotný triple test v II.trimestru 9,3 - 14 % 69 %
kompletní integrovaný test (oba testy) 0,8 - 1,2% 94%
sérum integrovaný test (oba biochemické testy bez ultrazvuku) 2,7 - 5,2% 85 %

 

Následná genetická vyšetření:

  • Biopsie choria: Je indikována u většiny případu pozitivity prvotrimestrálního screeningu
  • Amniocentéza: Je indikována při pozitivitě screeningu po ukončeném 15. týdnu těhotenství
  • Kordocentéza: Umožňuje získat fetální krev a provést stanovení karyotypu v indikovaných (zvláštních) případech. Není rutinní metodou stanovení karyotypu plodu.

Aktualizováno: 11.12.2010

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.
Doktor ve Vašem okolí