Genetický test otcovství

Genetický test otcovství se provádí pomocí moderních molekulárně genetických metod, které zjišťují sekvenci specifických oblastí DNA. Bylo prokázáno, že každý člověk je nositelem unikátní sekvence DNA (výjimkou jsou jednovaječná dvojčata, která mají totožnou sekvenci), a že přesně polovina genetické informace pochází od matky a druhá polovina od otce. Pomocí genetického testování se tak dá spolehlivě určit např. totožnost osoby či příbuzenství (otcovství) osob.

DNA analýza je dnes již běžnou metodou zjišťování otcovství. Jejími výhodami je rychlost zpracování, bezbolestný odběr vzorků a přesnost výsledků. Otcovství lze potvrdit či vyvrátit s jistotou, která se blíží 100%.

Vzorek pro provedení genetického testu se nejčastěji získává bezbolestně stěrem buněk ze sliznice dutiny ústní. Při testování otcovství se odebírá vzorek od domnělého otce, od testovaného dítěte a zpravidla i od matky (testování DNA matky zajistí přesnější výsledky). Z buněk obsažených ve vzorku je poté izolována DNA pro testování, ze které jsou pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) namnoženy specifické úseky. Jedná se o tzv. mikro- nebo minisatelitové oblasti DNA, jejichž sekvence je v populaci vysoce variabilní, a mají tedy vysokou vypovídací hodnotu. Standardně je testováno 16 takovýchto úseků (markerů). Zjištěním délky jejich sekvence je vytvořen tzv. genetický profil testovaného dítěte, který je dále porovnáván s genetickými profily rodičů.

Kromě znaleckého testování otcovství, které je nařízeno soudem, je veřejnosti k dispozici i anonymní testování otcovství, které slouží pro vlastní informaci a klient si je hradí sám. V tomto případě si klient může i sám provést odběr vzorků a s testovacím pracovištěm může komunikovat pouze prostřednictvím pošty.

Pomocí analýzy DNA lze potvrdit či vyvrátit i další příbuzenské vztahy (genetický test příbuzenství). Možné je např. zjišťování pokrevnosti sourozenců, test mateřství nebo zjišťování identity dvojčat, a pod.

Popis vznikl s přispěním společnosti Generi Biotech.

Aktualizováno: 9.2.2015

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.

Genetický test otcovství

Doktor ve Vašem okolí