Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid

Víte, jak se projevuje atopický ekzém a co na něj platí? Na toto běžné onemocnění postihující kůži existuje celá řada léčebných postupů a doporučení. Vše o tom, jak atopický ekzém rozpoznat, co na něj pomáhá a co jej zhoršuje.

Co je atopický ekzém

Atopický ekzém, nazývaný také atopická dermatitida, je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které postihuje především děti a mladistvé. Střídají se při něm období klidu a vzplanutí, kdy dochází k silnému výsevu svědivého ekzému.

  ekzem 1s
Atopický ekzém u dětí způsobuje svědivou vyrážku (Zdroj: istockphoto.com)

 

Člověk nemocný atopickým ekzémem se nazývá atopik. Trpí zvýšenou citlivostí pokožky a sliznic trávicího a dýchacího ústrojí na látky běžně se vyskytující v našem prostředí. Někdy se k tomu navíc přidají i přidružená onemocnění.

Další možné komplikace atopického ekzému

Virová vyrážka
V populaci rozšířený virus herpes simplex, který odpovídá za výsev aftů a oparů, může u osob s atopickým ekzémem vyvolat tzv. herpetický ekzém, který se projevuje horečkami, nevolností a puchýřkovitou vyrážkou stvorbou strupů.

Bakteriální infekce
Atopická pokožka je velmi náchylná na infekce, nejčastěji bakteriální - stafylokokové a streptokokové. Infekce pokožku ještě více poškodí a léky na ekzém pozbývají na účinnosti. Proto se nejprve přistupuje k léčbě antibiotiky, a až poté se nasazuje léčba atopických projevů.

Zánět kůže po celém těle
Vážnou komplikací je i erytrodermie, tedy zánět kůže celého těla. Kůže je zarudlá zanícením a je proto nutné ji ochlazovat a snižovat tělesnou teplotu, která bývá vyšší. Celková léčba většinou vyžaduje i hospitalizaci a antibiotickou léčbu.

Ekzém nebo dermatitida?

Pro lepší rozlišení těchto dvou pojmů je dobré mít na mysli, že dermatitida je pojem obecnější, kromě atopické existují také kontaktní, alergická, dyshidrotická, mikrobiální aj. Ekzém je pak pojmem užším, označujícím povrchové neinfekční záněty kůže. Např. dyshidrotický ekzém se projevuje tvorbou nezánětlivých váčků - „puchýřků“, a to především na dlaních a plochách prstů.

Více o prevenci rozvoje atopické dermatitidy >>

Příčiny atopického ekzému

Atopie je druhem alergie se značnou vrozenou predispozicí. Tato alergická reakce je způsobena imunoglobulinem E a vyplavením látek zodpovědných za zvýšenou propustnost cév, zúžení průdušek nebo otoky. Alergeny vstupují do organismu přirozenými procesy - dýcháním nebo požitím. Jedním z projevů atopie je právě atopický ekzém.

Projevem atopie je kromě atopického ekzému také:

 • průduškové astma,
 • alergická rýma,
 • zánět spojivek.

Na vzniku a rozvoji atopického ekzému se podílí mnoho různých faktorů:

 • genetická predispozice,
 • životní prostředí,
 • defekty kožní bariéry,
 • imunitní odpověď.

Lidé trpící atopickou dermatitidou jsou citliví na různé alergeny a zároveň na  změny kožní bariéry. Projevem je příliš suchá pokožka a její nadměrná senzitivita na vnější vlivy.

Ke zhoršení projevů atopické dermatitidy dochází i při zvýšené hladině histaminu v organismu. Tato chemická látka se podílí na funkci imunitního systému, nervové soustavy a trávicího traktu. V našem těle slouží jako výstražné znamení varující před útočníky. Jeho zvýšená hladina zhoršuje projevy ekzému, jak svědění, tak i záněty. Zvýšení hladiny histaminu bývá způsobeno nevhodným životním stylem, stresem, potravinami a infekcemi.

Další vlivy, které nepříznivě ovlivňují atopickou dermatitidu:

 • dráždivé prostředí – přílišné mytí, mýdla a saponáty, prací prostředky aj.,
 • suchá pokožka,
 • alergeny v ovzduší,
 • potravinové alergeny,
 • plísně, viry a bakterie,
 • stres,
 • hormonální výkyvy,
 • pot
 • klimatické změny.

Důvodem, proč u člověka nemocného atopickou dermatitidou selhává ochranná funkce kůže, je zvýšené odpařování vody. V důsledku toho je kůže suchá a náchylná k průniku alergenů způsobujících zánětlivou reakci. 

Ačkoliv je atopická dermatitida velice rozšířená, nejedná se o onemocnění nakažlivé. Zřejmě největší vliv na vznik mají citlivost na životní prostředí a dědičnost. Šance na rozvoj atopické dermatitidy je asi 50 %, pokud stejným onemocněním trpí jeden z rodičů. V případě, že onemocnění postihne rodiče oba, tato pravděpodobnost ještě stoupá.

Jak začíná atopický ekzém

Prvním varovným signálem, že něco není v pořádku, bývá nepříjemné a neutuchající svědění. K rozvoji atopického ekzému dochází především v kojeneckém a dětském věku a jeho výskyt je v posledních letech neustále na vzestupu. Odborníci také čím dál více zdůrazňují vliv vnějšího prostředí na propuknutí tohoto onemocnění.

Narůstající počet pacientů v běžné populaci (tzv. prevalence) trpících atopickým exémem potvrzuje ve své odborné publikaci Atopický ekzém – teorie i praktické rady(1) také MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. z Dermatovenerologického oddělení Nemocnice Jihlava:

„Celková́ prevalence atopického ekzému ve střední Evropě je okolo 10 %. Ve vyspělých zemích prevalence atopického ekzému v posledních letech rapidně vzrůstá. V České́ republice trpí atopickým ekzémem 16 % dětí do 1 roku života, 12 % dětí do 15 let věku a 3 % dospívajících nad 16 let. Atopický ekzém s prvními projevy v dětství́, s maximem v kategorii do tří let, se nazývá tzv. časně vzniklý atopický ekzém („early onset AE“), který přetrvává do dospělosti až u 30 % případů.“

Důvodů, proč se výskyt tohoto onemocnění v populaci rozšiřuje, existuje mnoho a hypotézy se různí:

 • příliš syntetických mýdel a jiných dráždivých látek pro denní potřebu,
 • přílišná hygiena začínající již péčí o miminko,
 • nárůst počtu porodů císařským řezem (na rozdíl od klasického porodu se na dítě nepřenáší matčina kožní flóra),
 • boj proti infekcím = méně podnětů pro aktivaci imunitního systému.

Atopický ekzém není infekční, jeho projevy však mohou člověka velice nepříznivě ovlivňovat jak po estetické, tak po i psychické stránce, což projevy ekzému může ještě zhoršit.

Z hlediska imunologie je pohled na atopický ekzém poměrně komplikovaný. Existují ekzémy, u kterých se jedná především o poruchu kožní bariéry, v jiných případech může jít o poruchy imunitního systému (poruchy buněčné imunity, autoimunitní onemocnění aj.).

Příčinou vzniku atopického ekzému bývají různé kombinace jak imunologických poruch, tak poruch kožní bariéry.

Příznaky atopického ekzému

Existuje způsob, jak zaručeně poznat atopický ekzém? A kdo dokáže nejlépe poradit? Pro diagnostiku atopické dermatitidy nemáme k dispozici žádný specifický test. Lékař, ideálně dermatolog, vždy vychází z celkové anamnézy pacienta a také z klinického obrazu.

ekzem 2s
Typické příznaky atopického ekzému (Zdroj: istockphoto.com)

 

Lidé s atopickým ekzémem mají suchou pokožku se sklonem k tvorbě malých trhlinek, kterými dráždivé látky a alergeny do kůže pronikají. Tím vznikají zánětlivé projevy:

 • zarudlá pokožka (erytém),
 • mokvající ekzém (puchýřky až krusty),
 • otoky.

Tyto projevy vyvolávají svědění kůže, které může vést až k rozškrábání kůže (léze) a zhrubění (lichenifikaci) kůže.

Projevy atopické dermatitidy jsou vždy velice individuální a mění se s věkem. Některá vývojová období mohou chybět, nebo na sebe naopak plynule navazovat, není vzácností ani vznik onemocnění až v průběhu dospělosti.

Podle věku nemocného můžeme rozlišit 3 fáze atopického ekzému:

1. fáze – atopický ekzém u miminka

2. fáze – děti od 2 let

3. fáze – adolescenti a dospělí

Atopický ekzém u miminka

Jak poznat atopický ekzém u kojence? Atopická dermatitida se u miminek vyskytuje již velmi časně, nejčastěji během 2. - 3. měsíce života. Výsev ekzému ve formě suchých, zarudlých puchýřků nebo červených skvrn je na těle nejběžnější v těchto oblastech:

– trup,
– nožičky,
– ekzém na obličeji (hlavně líce).

Tyto puchýřky a skvrny, doprovázené často svěděním, mohou později tvořit i celá zánětlivá a zarudlá ložiska s nepřesným ohraničením. Rozvoj atopického ekzému v tak raném věku lze přitom do značné míry ovlivnit správnou péčí rodičů.(2)

Velký efekt mohou mít i malé detaily. Podle Americké dermatologické asociace(3) stačí, když budete při koupání miminka používat teplou, nikoliv horkou, vodu. Koupel by měla ideálně trvat 5, max. 10 minut. Mycí prostředek používejte jedině takový, který je pro atopickou pokožku vhodný.

Po koupání ručníkem kůži nedřete, stačí osušit jemným poklepáváním a především opětovně hydratovat, příp. aplikovat léčivé přípravky k místnímu podání tak, jak máte naordinováno od vašeho lékaře.

Atopický ekzém u malých dětí

Zhruba kolem druhého roku života dítěte začíná 2. fáze atopické dermatitidy, kdy se nemoc projevuje už ve větším rozsahu, a to jak zánětlivými ložisky, tak neutuchajícím svěděním a zvětšenými uzlinami.

Zánětlivé projevy jsou především ve formě:

 • ekzému na rukou kolem zápěstí a v záhybech končetin,
 • ekzém na krku, na obličeji (laicky také popisovaná jako lišej ve tváři) a za ušima,
 • ekzém na nohách v okolí kotníků.

Atopický ekzém může postihovat i další části těla, výjimkou není ani ekzém v podpaží, na zádech, na dlaních či vyrážka na loktech.

„Výzkumy z posledních 5 let prokázaly, že 15 až 25 % dětí trpí ekzémem. A proč tomu tak je? Nebyly to dětské geny, které prošly takovou změnou, změnilo se naše prostředí. Dochází tak k narušování ochranné kožní bariery, čímž se zvýšily předpoklady pro vznik a rozvoj atopického ekzému,“ uvedl přední britský dermatolog Prof. Michael J. Cork, vedoucí výzkumu katedry dermatologie University of Sheffield, na Kongresu primární péče konaném roku 2010 v Praze.(2)

Atopický ekzém u dospělých

U dospívajících dětí (adolescentů), s přetrváváním až do dospělosti, bývají postiženy kromě tváře a trupu také končetiny. Obvyklé je i úporné svědění a kůže v samotných ložiscích ekzému je hrubá.

Dochází opět ke střídání období klidu a období vzplanutí, často se objevuje i kontaktní alergická dermatitida. Někdy bývá atopický ekzém pacienty mylně popisován jako vyrážka podobná svrabu. Kontaktní ekzém se může vyskytovat např. i na očních víčkách. Tato zánětlivá reakce bývá odpovědí na kontakt s dráždivou nebo alergenní látkou.

Pokud se vaše dítě věnuje kontaktnímu sportu a objevilo se u něj červené kolečko na kůži nebo jiná kruhová vyrážka, věnujte jim pozornost. Často se totiž zaměňuje atopický ekzém a tzv. zápasnická vyrážka. Ta je na rozdíl od atopického ekzému infekční, jedná se o formu mykózy. K přenosu dochází během tělesného kontaktu těl při zápase. Objevuje se na místech, která nejsou krytá, nejčastěji na obličeji a krku.

Léčba atopického ekzému

U atopické dermatitidy nedokážeme dosáhnout úplného vyléčení. Jedná se o sklon kůže k zánětlivým reakcím, který je vrozený a přetrvává po celý život. Existuje však řada jak preventivních, tak léčebných postupů, které mohou kvalitu života významně zlepšit a udržet toto nepříjemné onemocnění v téměř bezpříznakovém stádiu.

Nejedná se však o žádná jednorázová řešení, nýbrž opatření vyžadující dlouhodobou spolupráci a trpělivost ve vztahu lékaře a pacienta, potažmo jeho rodičů.

Život atopika by měl ideálně zahrnovat:

 • pravidelné návštěvy dermatologa,
 • péči o pokožku,
 • vhodnou životosprávu,
 • dodržování doporučených léčebných opatření (individuálně dle lékaře).

Péče o atopickou pokožku

Z důvodu odpařování většího množství vody dochází k porušení celistvosti kůže. Stoupá riziko průniku látek způsobujících zánětlivé reakce a je tedy nutné udržovat pokožku hydratovanou. Kvalitní hydratační přípravek by tak měl být součástí povinné výbavy každého atopika.

Doporučuje se důkladné a pravidelné promašťování kůže hydratačními přípravky. Může vám pomoci krém na atopický ekzém nebo masti, hydratační koupele nebo oleje do koupele pro atopiky. V posledních letech získávají na oblíbenosti také konopné masti.(4)

Vhodnou péči o atopickou pokožku vám nejlépe poradí váš dermatolog na základě individuální konzultace, podle rozsahu a povahy onemocnění.

Také ve fázi akutního vzplanutí, kdy dochází k tvorbě zánětlivých projevů, je na místě návštěva dermatologa. Boj s atopickým ekzémem je často celoživotní a náročný a rozhodně se nevyplatí spoléhat na babské rady.

Trpíte-li atopickým ekzémem a chystáte se do termálních lázní, raději se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Pro atopický ekzém je typická i tzv. „zimní vyrážka“, tedy zhoršení ekzému v zimním období. Nejjednodušší vysvětlení pro tento jev je fakt, že vlivem nízkých teplot pokožka ztrácí svoji vlhkost. Velice často se v zimě ekzém vyskytuje také na rtech, proto i rty je nutné udržovat hydratované, aby nedocházelo k jejich popraskání.

Pomoc z lékárny

Typy medikace při léčbě akutního vzplanutí atopického ekzému:

 • antihistaminika (pro utlumení svědění kůže),
 • lokální přípravky na zánětlivé projevy kůže (krátkodobě např. kortikosteroidy),
 • emoliencia (na zjemnění, obnovu a hydrataci pokožky).

Léčba kortikoidy
Mnozí pacienti s atopickou dermatitidou se snaží za každou cenu vyhnout léčbě kortikoidy. Přípravky s kortikoidy přitom mohou významně snížit délku léčby. Mast s kortikoidy se užívá se lokálně i na jiná zánětlivá onemocnění kůže, má protizánětlivou funkci a dokáže tím zmírnit zarudnutí, otoky i zhrubnutí kůže.

Jako mnoho jiných vysoce účinných řešení, mají však i kortikoidy své stinné stránky. Jejich užívání by proto mělo být vždy pod dohledem dermatologa, pak jsou bezpečné. Pouze odborník znalý klasifikace kortikosteroidů, případně také imunosupresivních léčiv, která obsahují cyklosporin, dokáže určit vhodný typ terapie a posoudit případná rizika.

Nežádoucí účinky kortikoidů při léčbě atopického ekzému totiž nastávají převážně v případech, kdy nejsou dodržována pravidla jejich užívání. Při místním užívání však kortikoidy skrze kůži pronikají jen velmi slabě, ne jako při léčbě kortikoidy ve formě tablet.

Zinková mast
Také zinková mast na atopický ekzém dobře zabírá. Zinek podporuje regeneraci pokožky a zvyšuje její obranyschopnost. Při jeho nedostatku se pokožka více vysušuje a pomaleji se hojí vzniklé ranky. Zda je pro vás zinková mast vhodná, proberte se svým lékařem, který vám v takovém případě předepíše recept a mast budete mít hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Životní styl

Projevy atopického ekzému lze do značné míry zmírnit dodržováním určitých pravidel týkajících se každodenního života. V domácnosti atopika by mělo být ideálně vlhké, chladnější a bezprašné prostředí, namístě je např. i vynechání koberců či záclon.

Prací prášek pro atopiky je nutné volit s rozmyslem. Nově zakoupené prádlo a oblečení by mělo být předem vždy vyprané a řádně vymáchané. V čem prát při atopickém ekzému? Ideální jsou přípravky určené dětem a citlivé pokožce. Rovnou také zapomeňte na aviváž, která pokožku atopika zbytečně dráždí.

Osobní hygiena je u lidí s atopickým ekzémem o něco složitější, protože jejich pokožka netoleruje běžně dostupná mýdla a sprchové gely, které jsou parfémované a dráždivé. Pokožku totiž ještě více vysušují a zhoršují svědění.

Je tedy vhodné zakoupit přímo speciální mýdlo na ekzém, nebo zvolit další prostředky olejového charakteru. Po umytí by měl ochranný film na kůži zůstat. Osušení musí být jen velice opatrné, přesto však důkladné. Po každém mytí by mělo vždy dojít k opětovné hydrataci pokožky – aby byla promaštěná a zachovala si vlhkost.

Pokud není ekzém ve vlasech, nemusí atopik nutně používat speciální vlasovou kosmetiku, ale šampon by měl mít neutrální nebo kyselé pH a neměl by obsahovat parfémy a bylinné přísady.

Strava při atopickém ekzému

Mám atopický ekzém: Co nejíst? Tuto otázku si pokládá snad každý atopik, kterého opakovaně trápí úporně svědivé vyrážky. Obecně řečeno je při atopickém ekzému vhodná šetrná a nedráždivá strava.

Znamená to často omezení především:

 • těžko stravitelných mas,
 • tuků,
 • koření, soli a pikantních pokrmů,
 • mléčných výrobků,
 • cukrů.

Ze své stravy byste měli odstranit veškeré alergeny. Mnoho lidí trápí například alergie na lepek a nevědí o tom. Může být tedy na místě podstoupit imunologické vyšetření, potažmo vyšetření alergií na základní potraviny.

Pokud je váš organismus dlouhodobě drážděný alergeny v potravě, může se stát, že máte narušenou střevní mikroflóru. Stěny střev se pak stávají propustnými a do vašeho těla proudí další toxiny, které celkový stav ještě zhoršují.

Zjistíte-li výskyt atopického ekzému v rodině a čekáte potomka, je vhodné odstranit možné alergeny již v průběhu těhotenství a následně po celou dobu kojení. Aby se zabránilo rozvoji atopického ekzému v kojeneckém věku, bývá doporučeno oddálit zařazení kravské bílkoviny a obilovin do stravy dítěte.

Mějte proto na mysli, že při zavádění nových potravin do jídelníčku ovlivňuje dítě nejvíce potrava přijímaná hned během prvního roku života. V dalších letech pak její vliv pomalu slábne.

 


Reference:

1) Pediatrie pro praxi. 2015. Atopický ekzém – teorie i praktické rady.. MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
[online] Dostupné na:  https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2015/02/05.pdf [22.3.2021]

2) Lekari-online.cz. 2010. Dětská pokožka, prevence rozvoje atopické dermatitidy. 
[online] Dostupné na: https://www.lekari-online.cz/kozni-lekarstvi/novinky/pece-detskou-pokozku-atopicke-dermatitidy [22.3.2021]

3) American Academy of Dermatology Association. Atopic dermatitis: self-care. 
Dostupné na: https://www.aad.org/public/diseases/eczema/types/atopic-dermatitis/self-care [22.3.2021]

4) Lekari-online.cz. 2019. Konopné masti řeší až 70 % kožních potíží 
[online] Dostupné na: https://www.lekari-online.cz/kozni-lekarstvi/novinky/konopne-masti-resi-az-70-koznich-potizi [22.3.2021]

 

 

Aktualizováno: 22.4.2021

Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Didi 9.5.2024
Spokojený/á

S léčbou seboroické dermatitidy u paní prof MUDr. Jany Hercogové jsem spokojená. I.Š.

Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid

85% spokojeno. 39 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí