Kryokonzervace reprodukčních buněk a embryí

Autor:

Kryokonzervace (zamrazení) reprodukčních buněk - tzn. spermií, oocytů i embryí - je dlouhodobý šetrný způsob uchování ve speciálních kryokontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě -196°C. Doposud nebylo prokázáno, že by doba uchování reprodukčních buněk měla vliv na jejich kvalitu a přežívání po rozmrazení. Kryokonzervace je v IVF využívána již poměrně dlouhou dobu, metody mrazení a úspěšnost se však v různých IVF centrech velmi liší.

Kryokonzervace embryí

Dlouhou dobu bylo nejpoužívanější metodou pro kryokonzervaci embryí tzv. pomalé mrazení s úspěšností kolem 20%. V posledních letech však byla vyvíjena jeho nadějná alternativa - metoda vitrifikace.

Při pomalém mrazení docházelo k postupnému pomalému snižování teploty (0,3°C/min.), zatímco při vitrifikaci, která je charakteristická vysokými rychlostmi mrazení a rozmrazování, se rychlost pohybuje kolem -15 000 až -30 000°C/min. V kombinaci s vysokou koncentrací kryoprotektantů (látek, které chrání biologickou tkáň před poškozením způsobeným mrazem v důsledku tvorby ledových krystalů), u vitrifikovaných buněk téměř nedochází k poškození chladem.

Od začátku roku 2010 byl v naší embryologické laboratoři zaveden nový typ vitrifikační metody - tzv. Cryotop vitrifikace. Tato metoda označovaná také jako "ultra rapid freezing" minimalizuje objem zamrazovaného vzorku, tím urychluje celý proces mrazení a ještě více omezuje poškození buněk a tkání. V současné době díky metodám vitrifikace dosahuje úspěšnost těhotenství po kryoembryotransferu (KET) téměř 55%, což je srovnatelné s výsledky po čerstvém embryotransferu.

Kdy se mrazí embrya:

  1. Vyklultivujeme-li větší počet kvalitních embryí, než je požadováno k transferu.

V Sanatoriu Helios preferujeme transfer jednoho kvalitního embrya. To si však můžeme dovolit jen za předpokladu, že máme spolehlivou metodu mrazení – v případě, že pacientka neotěhotní z transferu čerstvého embrya, může následně v dalším cyklu podstoupit KET s úplně stejnou šancí na těhotenství. Přežívání kryokonzervovaných embryí je téměř 100%.

  1. Zdravotní komplikace znemožňující embryotransfer – například OHSS-hyperstimulační syndrom, nízké nebo naopak velmi vysoké endometrium, polyp, atd.

  2. U tzv. dárcovských kryocyklů – v případě, že nelze sladit-synchronizovat cyklus dárkyně a příjemkyně oocytů, takže jsou embrya zamrazena a použita pro kryoembryotransfer příjemkyni.

  3. Uchovat embrya lze i před plánovanou radioterapií nebo chemoterapií, kdy hrozí poškození zárodečných buněk s následnou poruchou plodnosti.

Šance na úspěšné těhotenství při použití kryokonzervovaných embryí je v Sanatoriu Helios paradoxně o málo vyšší než u čerstvě přenášených embryí. Odborníky je tento fakt vysvětlován možností negativního vlivu předchozí stimulace na implantaci embrya, zatímco v KETů je embryo zaváděno v přirozeném cyklu. Tento rozdíl však není natolik zásadní, aby byly upřednostňovány KETy před čerstvými transfery, nicméně dovoluje bez rizika snížení úspěšnosti těhotenství preferovat transfer jednoho kvalitního embrya s tím, že další kvalitní embrya budou zamrazena pro možné pozdější použití.

Publikováno: 2.6.2011

Doktor ve Vašem okolí