• 350 odpovědí
  • 3 Likes

Napište nám

Recenze (7)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Sanatorium Helios a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Sanatorium Helios již získal/a tuto recenzi

Profil - Sanatorium Helios

Motto:

"Chceš-li rozesmát osud, naplánuj si život..."

Více o nás

SANATORIUM HELIOS

CENTRUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE, GYNEKOLOGIE A GENETIKY

Sanatorium Helios je nestátní gynekologické lůžkové zařízení, které se nachází v centru Brna. Sanatorium Helios vzniklo v roce 1994 a bylo jedno z prvních center v České republice, zabývajících se diagnostikou a léčbou neplodnosti. Zařízení patří do kategorie malých nemocnic, kde je přínosem pro pacienty individuální přístup, bližší kontakt s pacientem a zkrácení doby hospitalizace na minimum. Součástí Sanatoria Helios je vlastní operační sál a lůžková část. Kromě porodů nabízí Sanatorium Helios komplexní gynekologickou péči.

V ČEM SPOČÍVÁ JEDINEČNOST LÉČBY NEPLODNOSTI V SANATORIU HELIOS?

- V roce 2002 jsme začali spolupracovat s nejúspěšnějším IVF centrem na světě – australskou klinikou Genea – Word leaders in fertility (dřívější Sydney IVF). Díky exkluzívní licenční smlouvě s Geneou máme k dispozici nejnovější postupy a technologie dlouho před tím, než se dostanou do komerčního použití. Z toho důvodu získáváme oproti jiným centrům velký náskok a dáváme tím neplodným párům větší šanci na úspěch dříve než ostatní.

- Na rozdíl od jiných center nabízíme komplexní vstupní vyšetření, která jsou, včetně konzultací, bezplatná (případně hrazená pojišťovnou).

- Vaši cestu za vytouženým cílem neprodlužujeme neefektivními metodami. Od samého začátku se přímo pro vás snažíme najít nejúčinnější řešení.

- Stojíme si za kvalitou provedení stimulace. Průběh stimulace pacientky je u nás důkladně monitorován – během stimulace provádíme minimálně tři kontroly, zahrnující ultrazvukové vyšetření a odběry krve, pro absolutně přesnou kontrolu stimulace.

- Fungujeme 7 dní v týdnu, naplánujeme tedy odběr vajíček a transfer embryí na optimální dobu pro zachování jejich kvality – vaše stimulace nebude předčasně ukončována nebo uměle prodlužována.

- Podrobná analýza kvality spermií nám umožňuje výběr optimální metody pro oplození vajíček (tzv. klasické oplození, ICSI, PICSI, IMSI). Oplozování vajíček (oocytů) se v embryologické laboratoři provádí jak klasickou metodou koinkubace gamet, tak metodou ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka), nebo její modifikací – metodou PICSI. PICSI je nová mikromanipulační technika, která prozatím jako jediná umožňuje výběr spermie pro oplození vajíčka na základě její funkční kvality. Sanatorium Helios, na rozdíl od jiných center v České republice, má s touto metodou již několikaleté zkušenosti.

- Pouze kvalitní prodloužená kultivace nám umožňuje transfer kvalitních embryí ve stádiu blastocyst.

Striktně provádíme transfer jednoho embrya. Nebojíme se zavádět pouze jedno embryo, protože si stojíme za kvalitou naší kultivace. Víme, že šance na otěhotnění neroste s počtem zavedených embryí, ale s počtem transferů.

- Když na základě našich zkušeností uznáme, že embrya nemají dostatečnou kvalitu k provedení embryotransferu, v zájmu pacientky tento transfer nedoporučíme. Díky tomu pak může pacientka využít možnost 4. IVF cyklu hrazeného pojišťovnou.

- Nebojíme se mražení embryí, protože víme, že námi používaná technika mražení embrya nepoškozuje. U metody, která je v současné době používána pro mražení embryí, neklesla úspěšnost těhotenství za posledního jeden a půl roku pod 55%.

- Díky dokonale vyvinuté metodě mražení se skutečností stalo to, v co spousta lidí léta jen doufala – umíme zamrazit vajíčka tak, že si zachovají svou kvalitu i po rozmražení za několik let. Nové metody kryokonzervace umožňují také velmi úspěšné zamražení vajíček (oocytů) u pacientek, které například podstupují onkologickou léčbu, chemoterapii, radioterapii, nebo také u pacientek, které v současné době nemají partnera, ale chtějí si svou reprodukční schopnost uchovat do budoucna.

- Jako první v Evropě jsme začali provádět preimplatační genetickou diagnostiku na 5-6-denních embryích – blastocystách. Provádíme v současnosti veškerá možná  PGD vyšetření metodami FISH, CGH a PCR. Díky kvalitně provedenému PGD zvyšujeme vaši šanci na otěhotnění o více než 15%.

- Platíte pouze za to, co se skutečně provede – neplatíte žádné zálohy měsíce předem.

- Naše péče o vás nekončí úspěšným embryotransferem, rádi se o vás postaráme i během těhotenství – nabízíme veškerá těhotenská vyšetření, prenatální i ultrazvukovou diagnostiku a poradnu pro rizikové těhotenství.

Velký důraz je kladen také na prodloženou kultivaci – použití miniinkubátorů, stádiově specifických médií a speciálních boxů, ve kterých se manipuluje s embryi za téměř fyziologických podmínek – umožňuje kultivaci embryí v laboratorních podmínkách až do 6. dne vývoje s minimálním rizikem poškození. Pro embryotransfer je potřeba vybrat embrya co nejkvalitnější, s předpokládanou dobrou životaschopností - ta je spolehlivěji předvídána při dostatečně dlouhé kultivaci (do 5.-6. dne).

V Sanatoriu Helios je preferován transfer jednoho kvalitnějšího embrya, zbylá kvalitní embrya lze zamrazit. S momentálně používanými metodami kryokonzervace (mražení) je dostahováno stejné úspěšnosti u kryoembryotransferů (KET) jako u transferů nemražených embryí.

Program dárcovství gamet (oocytů, spermií, embryí)

Centrum asistované reprodukce Sanatoria Helios disponuje rozsáhlou databází dárců, díky níž nabízí minimální čekací doby a všechny možnosti darování reprodukčních buněk:

• dárcovství spermií

• dárcovství vajíček (oocytů)

• dárcovství embryí

Darování reprodukčních buněk je oboustraně anonymní - pro dárce i pro příjemce.


Preimplantační genetická diagnostika - PGD

Zahrnuje soubor molekulárně biologických metod umožňujících popsat genetický stav embrya. Po odběru vajíček, jejich oplození a 5-6 denní kultivaci je na vhodných embryích provedena biopsie (je odbráno několik buněk), na nichž se provede některý z testů (FISH, aCGH, PCR). Zdravá embrya jsou zavedena pacientce do dělohy nebo jsou zamražena a tak uchována pro další použití. S biopsií blastocyst (stádium embrya po 5-denní kultivaci) jsme v Sanatoriu Helios začali jako první v Evropě. Všeobecně jsou k PGD využívány dva postupy – na úrovni chromozomů (FISH, aCGH) a na úrovni genů (PCR). PGD je vždy vázána na IVF. Použití PGD metod zvyšuje šanci na otěhotnění až na 65% v jednom cyklu.

Metoda PCR slouží k analýze konkrétního (v rodině již zjištěného) monogenního onemocnění (např. Huntingtonova chorea, cystická fibróza, polycystické ledviny, tuberózní skleróza a mnoho dalších) – vyšetřením a zavedením zdravého embrya předejdeme dalšímu dědičnému přenášení i velmi závažných a těžko léčitelných onemocnění na potomstvo.

Provádění PGD vyšetření je pacientkám Sanatoria Helios hrazeno některými zdravotními pojišťovnami (mimo jiné i VZP, VOZP a OZP).


Genetika

Genetická ambulance Sanatoria Helios zajišťuje především komplexní genetickou péči pro páry s poruchou reprodukce (mají problém otěhotnět, trpí opakovanými samovolnými potraty nebo jsou například nositeli genetického onemocnění). Těmto pacientům bývá často doporučeno provedení některé z metod PGD. Dalšími pacienty jsou těhotné ženy se zvýšeným rizikem poškození plodu, ale také pacienti s vrozenými vývojovými vadami, duševním opožděním nebo také rodiny s genetickou zátěží, rizikovými příbuzenskými vztahy anebo pacienti s rizikovým zaměstnáním.

Genetické vyšetření je velmi specializovaným vyšetřením, které provádí pouze klinický genetik MUDr. Věra Hořínová, která působí v oboru již po mnoho let a dalo by se říci, že se do značné míry přičinila o genetickou osvětu a rozvoj oboru na území ČR.

Prenatální diagnostika zahrnuje soubor vyšetření provedených v průběhu těhotenství, zaměřených na záchyt vrozených vývojových vad plodu – laboratorní vyšetření (Kombinovaný screening NT, Tripple test TT, Integrovaný screening NT a TT), ultrazvuková vyšetření a amniocentéza.

Centrum onkologické prevence

Centrum onkologické prevence (COP) se zabývá diagnostikou a léčbou přednádorových stavů zevních (vulva) a vnitřních (pochva, děložní hrdlo, děložní tělo, vaječníky) pohlavních orgánů ženy.

Operativa

Operační sál je vybaven nejmodernější operační technikou, která splňuje požadavky kladené na špičková evropská klinická pracoviště. Výkony jsou prováděny ambulantně (2 hodiny po výkonu možný odchod domů s doprovodem) nebo dle nutnosti a rozsahu výkonu jako jednodenní chirurgie (odchod domů 5 hodin po výkonu nebo druhý den ráno) nebo za hospitalizace v nadstandardním lůžkovém oddělení. Provádíme veškerou gynekologickou operativu včetně minimálně invazivní chirurgie — jednodenní chirurgii (laparoskopické operace, hysteroskopii).

Gynekologické ambulance

Kromě běžné gynekologické péče (prevence, antikoncepce, postkoitální servis, klimaktriické potíže), poskytujeme hlavně odbornou specializovanou péči. Jako partner desítek odesílajících gynekologů provádíme léčbu neplodnosti, specializované vyšetření a léčbu přednádorových stavů ženských rodidel, speciální ultrazvukovou diagnostiku, aj.

3D a 4D ultrazvuk

V Sanatoriu Helios provádíme ultrazvukovou diagnostiku v gynekologii - nemoci vaječníků, vejcovodů, dělohy, dále také těhotenské ultrazvuky - k samotné diagnostice gravidity a její četnosti, vývoje těhotenství a diagnostice potratu, dále v rámci screeningového programu vyhledávání vrozenýchvývojovách vad plodu.

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Gynekologie
Antikoncepce
Diagnostická hysteroskopie
Endometrioza
Genetické testy
Hysterektomie abdominální (odstranění dělohy)
Hysterektomie abdominální radikální (odstranění dělohy)
Hysterektomie vaginální (odstranění dělohy)
Hysterektomie vaginální radikální (Schauta)
Hysteroskopické odstranění benigních nádorů a srůstů
Klimakterium a menopauza
Konizace děložního čípku
Laparoskopická léčba endometriózy
Laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie (LARVH)
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH)
Mimoděložní těhotenství
Nádory dělohy
Nádory děložního čípku
Nádory pochvy
Nádory vaječníku
Očkování proti karcinomu děložního čípku
Operace pro cysty vaječníku
Poruchy menstruačního cyklu
Salpingektomie (odstranění vejcovodu)
Totální laparoskopická hysterektomie
Vaginální operace při močové inkontinenci
Záněty v gynekologii
Léčba neplodnosti
Asistovaný hatching
Dárcovství embryí
Dárcovství vajíček
Genetické vyšetření
Hormonální vyšetření
Indukce ovulace
Indukce spermatogeneze
Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie – ICSI
Intrauterinní inseminace - IUI
Kryokonzervace zárodečných buněk
Mimotělní oplodnění - IVF
Preimplantační genetická diagnostika
Výpočet ovulace
Vyšetření průchodnosti vejcovodů

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Články

Napište nám

Adresy

Adresa
Štefánikova 81/12
602 00 Brno
Brno - Ponava
Česká republika

 Brno