Vědecké pokroky v asistované reprodukci slouží obyvatelům Karlovarského kraje

Autor:

Na celém světě je mezi 5 a 15 % párů, které se neúspěšně pokoušejí o těhotenství, a dalších 10 až 25 % trpí tzv. sekundární neplodností, to znamená, že nemohou počít druhé nebo další dítě. Asistovaná reprodukce je lékařská pomoc partnerskému páru, který má problém s otěhotněním. Komplexní řešení v oblasti asistované reprodukce na světové úrovni přináší Institut Reprodukční Medicíny a Genetiky v Karlových Varech.

mikroskop "Současné technické vybavení nás dostává na úroveň, kde je možné neinvazivně a nepřetržitě pozorovat dělení vajíčka oplozeného spermií až do stádia mnohobuněčného embrya. Znalost průběhu dělení v čase nám umožňuje optimálnější stanovení kvalitních embryí vhodných pro transfer do dělohy pacientky. Rádi bychom našim pacientům zprostředkovali sledování tohoto pětidenního procesu on-line po přihlášení na internetu." říká Petr Uher, vedoucí lékař Institutu reprodukční medicíny a genetiky Karlovy Vary.

Karlovarský Institut reprodukční medicíny a genetiky pod vedením Dr. med. Petra Uhra, Ph.D. uvedl v praxi kontinuální monitoring vývoje embryí a celou řadu další nových vědeckých metod. Toto progresivní centrum zabývající se zejména léčbou neplodnosti a genetickou diagnostikou přináší svým klientům celosvětové poznatky, které významně zvyšují úspěšnost otěhotnění. Karlovarský Institut pomohl v loňském roce téměř osmi stům neplodných párů přicházejícím zejména z karlovarského regionu, ale i z Německa, Rakouska, Švýcarska a Itálie.

"Naše centrum se může pochlubit dlouholetou tradicí v oboru i rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. Také proto jsme například dostali příležitost účastnit se celosvětové multicentrické studie zabývající se hodnocením nové generace stimulačních hormonálních preparátů, v jejímž rámci budou mít vhodní pacienti možnost cyklu umělého oplodnění zdarma." sděluje Dr. Uher.

Institut Reprodukční Medicíny a Genetiky v Karlových Varech je privátním zařízením, založeným v roce 2007 Dr. med. Petrem Uhrem, Ph.D., českým gynekologem, působícím dlouhá léta v oboru asistované reprodukce v Rakousku a Švýcarsku. Institut Reprodukční Medicíny a Genetiky zajišťuje komplexní péči v oblasti diagnostiky a terapie poruch plodnosti. „Spolu s MUDr. Claudií Štuksovou, MUDr. Janem Malimánkem a genetikem MUDr. Petrem Lošanem jsme vytvořili plně kompetentní lékařský tým, který se zabývá nejen komplexní diagnostikou poruch plodnosti a jejich léčbou, ale také zjišťováním genetických poruch u párů, které teprve rodinu plánují, u embryí v rámci preimplantační genetické diagnostiky a také u rodičovských párů v rámci prenatální diagnostiky." dodává Dr. Uher.

img 0260 58639f472c4c957b63d5d42b1262cd61 img 0170 72a4d02a5f64a78ea55fdd4ba20943ae

Aplikace nových vědeckých metod zvyšuje šance na odstranění problémů s plodností na obou stranách léčeného páru. Při příčinách na mužské straně, které v současné době dosáhují výše 45 % ze všech případů neplodnosti, pomáhají speciální postupy pro detailní výběr spermie. „Nové typy mikroskopů dosahující až 6000x násobné zvětšení nám odhalují detailní vlastnosti jednotlivých spermií, ze kterých tak můžeme lépe vybrat jasného favorita resp. favoritku." objasňuje metodu IMSI (intracytoplasmické injekce morfologicky selektované spermie ) Dr. Uher a přidává: „Existují dokonce speciální média neboli roztoky, které svým složením napodobují prostředí, v němž se spermie váže na vajíčko. Pomocí metody PICSI, používající tyto roztoky, jsme schopni lépe odhalit kvalitní spermii schopnou vajíčko oplodnit." vysvětluje Dr. Uher.

Nejenom samotným mužům pomáhá progresivní vědecký vývoj dosáhnout úspěšného výsledku v cyklu umělého oplodnění. Již zmiňovaný přístroj, s pomocí něhož lze nepřetržitě sledovat vývoj embrya „ve zkumavce", výrazně zlepšuje komplexní tedy oboustranné řešení problémů neplodnosti. Jedná se ve své podstatě o standardní inkubátor, který je pro vývoj embryí mimo tělo matky nezbytný, neboť zajišťuje všechny požadavky na prostředí pro optimální vývoj embryí. Tento inkubátor je však navíc vybaven zabudovanou kamerou určenou pro automatické snímání obrázků. „Každé oplozené vajíčko a následně embryo je pěstováno samostatně ve velmi drobných jamkách. Kamera snímá embrya vždy v přibližně dvacetiminutových intervalech. Jednotlivé obrázky jsou chronologicky řazeny počítačovým programem, který je umožňuje zrychleně přehrát a získat tak časovou videosekvenci zachycující dění v příslušné jamce od začátku snímání až po jeho ukončení." objasňuje Dr. Uher a dodává, že „Natočená videosekvence slouží embryologovi k určení dynamiky vývoje a k zachycení eventuálních poruch dělení jednotlivých buněk embrya." Tyto informace, které nelze pozorovat bez nepřetržitého monitoringu vývoje, jsou spolu se standardními charakteristikami kvality embrya analyzovány a na základě celého souboru informací je vybráno nejkvalitnější embryo vhodné pro embryotransfer do dělohy ženy.

„Více informací o vývoji embryí, které lze touto metodou zajistit, umožňuje snížení počtu transferovaných embryí bez snížení úspěšnosti celé léčby, eventuálně zvýšení úspěšnosti tam, kde doposud nebyla léčba úspěšná, ačkoliv kvalita získaných embryí byla vždy hodnocena jako dobrá." uzavírá Dr. Uher.

Další odbornou doménou Institutu Reprodukční Medicíny a Genetiky v Karlových Varech je genetická analýza, zejména pak preimplantační genetická diagnostika (PGD). Preimplantační genetická diagnostika představuje vysoce specializovanou techniku určenou k identifikaci chromozomálních změn či dědičných chorob ještě před transferem embrya do dělohy. „Při studiu chromozomální stavby embryí bylo zjištěno, že výskyt odchylek v počtu chromozómů je jednou z nejčastějiších příčin způsobujících neplodnost. Vyšetření chromozómů embrya proto může zvýšit úspěch umělého oplodnění." informuje Dr. Uher.

Cílem preimplantační genetické diagnostiky je selektovat pro embryotransfer pouze ta embrya, u kterých nebyla prokázána sledovaná abnormalita. Indikací k preimplantační genetické diagnostice jsou zejména historie závažných dědičných chorob v rodinné anamnéze, genetické vady vázané na pohlaví potomka, opakované potraty, předčasný porod nebo potrat plodu s chromozomální poruchou v anamnéze a v neposlední řadě také více neúspěšných cyklů asistované reprodukce.

Institut reprodukční medicíny a genetiky také poskytuje možnost zabezpečení plodnosti do budoucnosti pomocí metod na zamražení pohlavních buněk: spermiíí a vajíček. Zatímco zamražené spermie nevykazují při budoucím použití téměř žádné změny ve své kvalitě, vajíčka neměla doposud podmínky nízkých teplot v oblibě. Nové vědecké poznatky, které přinášejí metodu vitrifikace neboli proces rychlého zamražení, však začínají kvalitu zamražených vajíček výrazněji zlepšovat. Tato metoda je k vajíčkům šetrnější a umožňuje tak lepší použití v pozdějším cyklu umělého oplodnění. Je určena pro ženy, které si chtějí z jakýchkoliv důvodů zajistit dostatečné množství reprodukčních buněk do budoucna. Významnou indikací pro zmražení vajíček je plánovaná onkologická léčba ženy, která bývá k reprodukčním buňkám vysoce toxická. „Zamražení vajíček je základní nabízenou metodou na naší klinice, kterou páry či jednotlivé ženy běžně využívají." dodává Dr. Uher.

Dr. med. Petr Uher, Ph.D. působil v letech 1984 – 1985 v kolektivu specialistů pod vedením prof. Pilky na Gynekologické klinice Masarykovy University v Brně, kterému se před třiceti lety podařilo první oplodnění pomocí metod asistované reprodukce ve střední Evropě. Po odchodu do Rakouska pracoval řadu let jako zástupce přednosty jednoho z největších evropských institutů pro reprodukční medicínu v rakouském Bregenz a ve švýcarském Niederuzwilu. V roce 2003 vybudoval Institut reprodukční medicíny v Plzni, který se za 3 roky své činnosti stal jedním ze tří největších center v České republice. V roce 2007 otevírá Institut reprodukční medicíny a genetiky Karlovy Vary. Dr. Uher je odborným lékařem pro reprodukční medicínu jak v České republice, tak i v Rakousku a Švýcarsku. Dr. Uher je autorem řady publikací a knih zabývajících se reprodukční medicínou a genetikou.

Publikováno: 17.10.2013

Autor

V oboru reprodukční medicíny se pohybujeme přes 30 let, a i dnes jsou pro nás zásadní hodnoty jako transparentnost, diskrétnost, preciznost a individuální přístup ke každému, kdo k nám přichází.

Doktor ve Vašem okolí