MUDr. Veronika Frisová

Gynekologie a porodnictví
 • 229 odpovědí
 • 2 Likes

MUDr. Veronika Frisová

Gynekologie a porodnictví
PROFEMA - Centrum fetální medicíny
Kontakt

Adresy

Adresa
Nad Spádem 641/20
147 00 Praha
Praha 4
Česká republika

Ordinační hodiny
Pondělí
09:15 - 18:00 
Úterý
09:15 - 18:00 
Středa
09:15 - 18:00 
Čtvrtek
09:15 - 13:30 
Hodnocen (17)

Pod?lte se o svou zkuenost

Oet?oval Vs MUDr. Veronika Frisov a mte osobn zkuenost se zkrokem v tto ordinaci? Vlote hodnocen, pomozte ostatnm se rozhodnout.


MUDr. Veronika Frisov ji zskal/a tato hodnocen

Genetick vyet?en

 |  Genetick vyet?en
Alibaba30  |  8.9.2016
  Spokojen/

Po vyet?en v Gennetu Praha (la jsem, protoe mi bylo 35 a m?la jsem pod hranici PapA, NT screening 1:1400 a doporu?en genetick konzultace), kde mi za zhoren viditelnosti nam??ili dal 2 hrani?n markery na DS (nosn kustku a stehenn kost) a cht?li abych la na plodovku (triple test rovn? negativn), jsem na... Vce 

 1 Like
Registrovan uivatel

Mil, ochotn a hlavn? vborn doktorka

 |  Ultrazvukov vyet?en plodu
Registrovan uivatel
Registrovan uivatel  |  14.3.2016
  Spokojen/ , Celkov cena: 1 600 Kč

Na geneticke nm ve 12. tdnu t?hotenstv nam??ili u plodu NT 6,0 mm. Bez jakchkoliv dalch vyet?en ns poslali na ukon?en t?hotenstv - e nen ance, aby bylo dt? s takovouto hodnotou NT zdrav. Ukon?en t?hotenstv jsme odmtli, tak ns nutili do odb?ru plodov vody. My jsme se vak objednali k pan doktorce Frisov. Vzala... Vce 

 2 Likes  |   3 Koment??

Skv?l ordinace se skv?lmi lidmi

 |  Vyet?en NT + biochemick screening v 1.trimestru
Registrovan uivatel  |  3.3.2016
  Spokojen/ , Celkov cena: 1 600 Kč

Mil, empatick sest?i?ka i vechny lka?ky, se ktermi jsem se v ordinaci Mudr. Frisov setkala. Profesionln p?stup, trp?livost a ochota ve vysv?tlit a ukzat je v tto ordinaci samoz?ejmost. Rozhodn? svho vb?ru nelituji, kone?n? zdravotnci na svm mst?. Doporu?uji vem t?hulkm.

 1 Like

Mohu jen doporu?it

 |  Ultrazvukov vyet?en plodu
Registrovan uivatel  |  12.10.2015
  Spokojen/ , Celkov cena: 1 600 Kč

mohu jen doporu?it po znsil?ovan mnou gynekolokou a p?edchzejc geneti?kou na invazivn vkon mn? pani doktorka uklidnila e na ultrazvuku nic nevid pro? by to bylo pot?eba je skute?ne minimum takch lka?ek ako je pani MUDr. Frisov.

Doporu?uji vem nastvajcm maminkm

 |  Ultrazvukov vyet?en plodu
Registrovan uivatel  |  23.2.2015
  Spokojen/ , Celkov cena: 1 600 Kč

K pan doktorce jsem se objednala po pozitivnm vsledku integrovanho screeningu v I. a II. trimestru, kdy mi vylo vysok riziko na Down?v syndrom 1:30. Byla jsem na genetice v Thomayerov? nemocnici v Kr?i, kde mi nutili odb?r plodov? vody, co jsem odmtla. Na diskuzch na internetu jsem objevila kontakt na ... Vce 

Ultrazvukov vyet?en v t?hotenstv

 |  Ultrazvukov vyet?en, Dopplerovsk ultrasonografie v porodnictv
Terka R  |  10.4.2014
  Spokojen/ , Celkov cena: 1 000 Kč

Pan MUDr. Frisov je podle mho asn doktorka. Po patnch vsledcch jsem volala j a objednala se. Podstoupila jsem u n genetick ultrazvuk + ultravzuk ve 20tt. Je opravdu profesionlka a ve d?lkladn? zkontrolovala na miminku. Doporu?uj vem o?ekvajcm maminkm.

Dnes mm krsn a zdrav d?ti

 |  Vrozen vvojov vady novorozence
Registrovan uivatel  |  2.4.2014
  Spokojen/

I j jsem byla u pan doktorky. U mho prvnho t?hotenstv p?i ultrazvuku z 50% ur?ila vvojovou vadu plodu. To potvrdil i odb?r choriovch klk? a j sv t?hotenstv ukon?ila. Dnes mm dv? zdrav d?ti z kterch se m?u radovat. I ty samoz?ejm? kontrolovala v pr?b?hu t?hotenstv pan doktorka Frisov. Je to skute?n odbornk a ... Vce 

 1 Like

Moje t?hotenstv

 |  Ultrazvukov vyet?en plodu
Terka R  |  6.3.2014
  Spokojen/

Po bohuel n moc sp?nm I.screeningu jsem si v diskuzch nala pan doktorku Veroniku Frisovou. Zavolala jsem tedy a domluvila se sest?i?kou,e se mi p?mo pan doktorka ozve. U pouze tento p?stup je asn, e sama lka?ka zvedne telefon-vyslechne Vs a domluv si s Vmi termn. Byla jsem p?esv?d?en, e chci podstoupi... Vce 

Marjach  |  9.1.2014
  Spokojen/

Pan MUDr. Frisovou mohu jen doporu?it. Velmi d?kladn ultrazvuk, ve vysv?tl. Mil pan doktoka. D?kuji

Ifka  |  21.7.2013
  Spokojen/

I j se p?idvm k ?adm spokojench klient?!!! Je v dnen dob? opravdu T?ST natrefit na takovou lka?ku, jako je pan doktorka Frisov!


Dal hodnocen
Profil

Profil

Motto:

Naším cílem je bezproblémový průběh těhotenství a narození zdravého dítěte, stejně jako spokojenost a plná informovanost budoucích rodičů.

ČlenstvíOstatní členství:

 • ČLK - Česká lékařská komora
 • GMC - General Medical Council
 • ISUOG - International Society for Ultrasound in Gynaecology and Obstetrics

Uvítání

MUDr. Veronika Frisová Ph.D. je vedoucí lékařkou a majitelkou pražského centra fetální medicíny PROFEMA, které je specializováno na prenatální diagnostiku vrozených vad plodu. Od roku 2008 je jedinou Českou lékařkou, která získala všechny FMF certifikáty vydávané centrem Fetal Medicine Foundation (FMF) v Londýně a to i včetně prestižního „Diploma in fetal medicine“ . Pravidelně přednáší na významných konferencích, školí ostatní lékaře a předává své znalosti mladým medikům. Jejím hlavním cílem je poskytovat ve svém centru špičkovou, ale přesto dostupnou, péči budoucím maminkám.

Vzdělání a praxe

Po vystudováním lékařské fakulty v Praze nastoupila do Ústavu pro péči a matku dítě (ÚPMD) v Podolí, kde v roce 2002 složila atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2004 jí bylo nabídnuto stipendium v prestižním centru fetální medicíny v Londýně - Fetal Medicine Foundation a King's College Hospital, kde byl jejím školitelem jeden ze světově nejuznávanějších odborníků na fetální medicínu, doktor Kypros Nicolaides. Během svého pobytu získala rozsáhlé zkušenosti se sledováním vývoje plodu během těhotenství a diagnostikou a managementem jeho případných odchylek. Na základě své klinické práce a výzkumu v Londýne získala v roce 2008 tzv. „Diploma in fetal medicine“, jehož držiteli jsou pouze přední světoví odborníci fetální medicíny. Navíc byla uznána mezinárodní školitelkou anglické Nadace Fetální medicíny (Fetal Medicine Foundation (FMF) London, www.fetalmedicinefoundation.org).

Po návratu z Anglie nastoupila na Kliniku zobrazovacích metod ve FN Motol a začala se detailně věnovat porovnání významu magnetické rezonance a ultrazvuku v diagnostice vrozených vad plodu. V roce 2012 získala doktorát (Ph.D) za svoji dizertační práci „Význam a porovnání zobrazovacích metod v prenatální diagnostice vrozených vad plodu”.

Více o lékaři

MUDr. Veronika Frisová

vedoucí Centra fetální medicíny (PROFEMA)

 • ukončila studium medicíny v roce 1999 na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • v roce 2002 složila I. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví

 • v roce 2008 jí získala specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

 • v letech 2000 - 2004 pracovala na gynekologicko - porodnickém pracovišti v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí

 • v letech 2005 - 2007 absolvovala odbornou stáž na světoznámém pracovišti fetální medicíny Profesora Nicolaidese v Londýně (King’s College Hospital  & Fetal Medicine Foundation, London), kde získala rozsáhlé znalosti v oblasti diagnostiky a léčby abnormálního vývoje plodu během těhotenství

 • je od roku 2000 členkou České lékařské komory a v roce 2006 obdržela licenci České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví

 • v letech 2004 - 2007 byla navíc členkou Lékařské komory ve Velké Británii (GMC - General Medical Council)

 • je členkou Mezinárodní společtnosti pro ultrazvuk v gynekologie a porodnictví (ISUOG - International Society for Ultrasound in Gynaecology and Obstetrics)

 • je držitelkou mnoha mezinárodních Certifikátů pro kompletní ultrazvukovou a invazivní diagnostiku abnormálního vývoje plodu (tyto certifikáty jsou udělovány Nadací Fetální Medicíny v Londýně (Fetal Medicicine Foundation, London - více na www.fetalmedicine.com):

Certificate of Competence in Ultrasound examination at 11 - 14 weeks

Certificate of Competence 18 - 23 weeks scan

Certificate of Competence in Cervical assessment

Certificate of Competence in Doppler ultrasound

Certificate of Competence in Fetal Echocardiography

Certificate of Competence in Invasive testing

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zákroky
Video
Články

Články

Odpovědi v diskuzích