Neplodnost

Neplodnost souvisí s nadměrnou tvorbou estrogenu v tukové tkáni, takže u obézních žen dochází k poruchám cyklu až ke ztrátě menstruace, časté jsou poruchy ovulace a neplodnost. Je ale třeba zdůraznit, ze už při redukci 10% váhy dochází k úpravě cyklu a plodnosti. Často tedy do mé ambulance přichází pacientky z gynekologie, jejichž hlavni motivaci k redukci je touha po dítěti.

tehu

Neplodnost /možnost spontánní ho početí/ se u pacientek v produktivním věku s nadváhou projevuje již ve 40 % a s obezitou BMI ≥ 35 dokonce v 60-70%. Častě jsou poruchy menstruačního cyklu, poruchy ovulace, amenorhea i PCOS- syndrom polycystických ovarií.

Snížení hmotnosti o 5-10% indukuje ovulaci u prosté nadváhy a obezity i PCOS. Je prokázáno, že agresivní léčbou nadváhy a obezity včetně farmakoterapie, bariatrická chirurgie dochází ke zlepšení ovulace, snížení perinatálních komplikací, a výrazně úspěšnější jsou i metody asistované reprodukce. Stejná redukce hmotnosti – tedy 5-10% původní hmotnost i- je dostatečná ke zlepšení stresové ale i urgentní močové inkontinence nejméně o 50%.

U obézních dochází pravděpodobně též krom jiného ke změně sliznice dělohy zhoršující implantaci embrya.

S i použitím IVF metod je horší odpověď na IVF medikaci a projevuje se větším výskytem nezralých oocytů, roste riziko spontánního potratu /do 20. gestačního týdne/ progresivně s rostoucím BMI.

Jaký je žádoucí přírůstek hmotnosti během těhotenství?

Žena s normální hmotností BMI 18,6- 24,9 by měla přibrat 10-12 kg.

Žena s nadváhou BMI 25-29,9 by neměla přibrat více než 8 kg. Pokud přibere více, akcentuje se více její nadváha po porodu a dítě může být již s velkou porodní hmotností.

Obézní žena s BMI ≥ 30 by měla přibrat max. 6-7 kg.

Obezita a těhotenství:

Stran matky: v průběhu těhotenství jsou obézní ženy více ohroženy zvýšeným krevním tlakem, gestačním diabetem, infekcí močových cest, vznikem varixů, ale i vznikem cholecystolithiasy a plicní embolií, přetížením pohybového aparátu

Stran plodu: vyšší porodní hmotnost, vrozené vady, úmrtí novorozence i riziku syndromu náhlého úmrtí kojence, dále riziko vzniku diabetu 2. typu a samozřejmě obezity u dítěte.

Obezita samozřejmě komplikuje i průběh porodu. Zhoršení a prodlužuje močovou inkontinenci.

Obezita po porodu:

U velké většiny obézních žen přechází gestační diabetesdiabetes mellitus 2. typu.

Aktualizováno: 2.6.2011