Makulární degenerace

Autor:

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je chronickým a progresivním onemocněním postihujícím centrální oblast sítnice – žlutou skvrnu (macula luthea). V ekonomicky rozvinutých zemí je VPMD v celosvětovém měřítku nejčastější příčinou ztráty vidění u populace nad 60 let.

Počet pacientů s tímto onemocněním roste lineárně s věkem. Zatímco u populace 40letých je pouze kolem 5 % v populaci nad 80 let se blíží 50 %. Nicméně určité známky makulární degenerace jsou diagnostikovány dokonce u 95,5 % pacientů mezi 43–84 lety. Naštěstí počet případů pozdních forem VPMD je výrazně (přibližně 10násobně) menší.

wrinkles

Hlavním rizikovým faktorem VPMD je vyšší věk pacienta a ženské pohlaví. Dalšími rizikovými faktory jsou kouření cigaret, nadváha, nadměrná expozice slunečnímu záření nebo kardiovaskulární onemocnění. Často bývá zmiňována role genetiky ve vztahu k VPMD. Tato role bývá často modifikována vlivy zevního prostředí.

VPMD se dělí do 2 základních typů. První je suchá forma, která postihuje 90 % pacientů s VPMD. Jedná se o méně závažnou formu onemocnění, která se horší pozvolna. Druhou je vlhká forma. Je mnohem závažnější, protože je zodpovědná za většinu oslepnutí v důsledku VPMD. Je jí postiženo 10 % pacientů. Suchá forma VPMD se projevuje pozvolným poklesem zrakové ostrosti s tmavým
centrálním skotomem. Dalším klinickým příznakem je přítomnost metamorfopsie (pokřivení obrazu).

Vlhká forma VPMD se projevuje rychlou a výraznou ztrátou zrakové ostrosti, metamorfopsiemi a centrálním skotomem (výpadkem centrálního zorného pole). Pro vlhkou formu VPMD je charakteristická přítomnost chorioideální neovaskulární membrány (CNV), která je často doprovázena krvácením a prosáknutím sítnice.

Důležitou součástí terapie VPMD je prevence, která je založena na úpravě stravovacích návyků. Je známo, že dostatečný přísun karotenoidů (zejm. luteinu, zeaxantinu a mezo-zeaxantinu) vede k oddálení progrese VPMD do pozdních stadií. Dostatečná hladina karotenoidů snižuje obecně riziko vzniku VPMD. K modifikaci životního stylu určitě patří i prevence kouření cigaret, dostatečný tělesný pohyb a s tím související prevence obezity. Preventivně působí taktéž redukce účinku nadměrného slunečního záření.

Účinná terapie suché formy VPMD nebyla zatím nalezena a hlavní roli tak hraje prevence. Terapie vlhké formy VPMD prodělala v posledních letech dramatický rozvoj. Hlavní léčebnou metodou léčby vlhké formy VPMD je v současnosti intravitreální aplikace blokátorů VEGF (tzv. anti-VEGF terapie).

Aplikují se přímo do prostoru sklivce formou nitrooční injekce. Části pacientů lze při této léčbě vrátit část již ztracené zrakové ostrosti. Budoucnost léčby VPMD je v objevení preparátů, které půjdou aplikovat ve formě očních kapek. Naděje se vkládají také do genové terapie a terapie pomocí kmenových buněk.

Aktualizováno: 4.6.2015