Šedý zákal, katarakta

Katarakta je jakékoliv zkalení v čočce, které způsobuje poruchu průchodnosti a rozptyl procházejícího světla. Jedinou možnou léčbou šedého zákalu je operace s odstraněním zkalené čočky a její náhradou čočkou umělou. Mírné zakalení čočky nemusí nutně ohrozit zrak. Postupem času ale dochází ke zhoršení vidění, mlživosti, krátkozrakost, přecitlivělost na světlo apod. Většina šedých zákalů je zapříčiněna stářím, přesto se však lékaři setkávají se šedým zákalem i u lidí středního a mladšího věku. Častým důvodem, jež zapříčiňuje šedý zákal je také úraz oka. Operace šedého zákalu v dnešní době probíhá téměř bez komplikací s vynikajícími výsledky. Zkalenou čočku je možno odstranit ultrazvukovým nástrojem a nahradit jí tzv. nitrooční čočkou, která zůstává v oku doživotně a není třeba jí vyndávat ani čistit.

Publikováno: 1.1.2010