Astigmatismus, cylindry a jejich léčba

Autor:

Krátkozrakost a dalekozrakost bývá u 70% pacientů kombinována s takzvaným astigmatismem. Astigmatismus můžeme korigovat brýlemi nebo některou z technik refrakční chirurgie.

Co je to astigmatismus?

Podstatou krátkozrakosti a dalekozrakosti je to, že oko je delší nebo kratší než by mělo být. Podstatou astigmatismu je jiný problém. Jednoduše řečeno - astigmatické oko je “šišaté“. Některá z optických ploch oka, nejčastěji oční rohovky, nemá pravidelný polokulovitý tvar. V jedné rovině je optická plocha více zakřivená než v druhé. Zjednodušeno můžeme tvar astigmatické plochy přirovnat k povrchu příborové lžíce, k vajíčku nebo k ragbyovému míči.

Takto deformovaná plocha mívá v určité rovině největší zakřivení a v rovině kolmé většinou nejmenší zakřivení. Rozdíl maxima a minima lomivosti v dioptriích udává velikost astigmatismu.

1
Při astigmatismu má některá optická plocha oka podobu ragbyového míče

Roviny mohou mít u různých lidí různou polohu. Tuto polohu popisujeme formou úhlových stupňů.

Astigmatismus je tedy definován velikostí astigmatismu a osou korekčního skla.

Velikost je udávána v tzv. cylindrických dioptriích (zkratka cyl).

Úhel je vyjadřován počtem úhlových stupňů osy do které umísťujeme korekční sklo (zkratka st.).

  • Příkladem zápisu astigmatismu o velikosti 3 cylindrické dioptrie s plusovým cylindrickým korekčním sklem v ose 155 st. Je: +3 cyl ax 155st.

  • Kombinaci krátkozrakosti minus 3 dioptrie a astigmatismu -3 cylindrické dioptrie v ose 90 stupňů zapisujeme:  -3 -3 cyl ax 90 st.

Více zakřivená plocha láme více než méně zakřivená plocha. Takto deformovaná optická plocha nezobrazuje bod do bodu, ale do dvou na sebe kolmých a vzdálených čárek.

2
Při astigmatismu se bod nepromítá do bodu, ale do dvou na sebe kolmých a od sebe vzdálených čar

Astigmatismus nenarušuje zrakovou ostrost tak silně jako vlastní krátkozrakost nebo dalekozrakost. Jeho vliv na rozmazání vidění je zhruba poloviční. To znamená, že člověk, který má -3 dioptrie krátkozrakosti přečte bez brýlí přibližně totéž jako člověk, který má -6 cylindrů astigmatismu.

11
Vidění člověka s -6 cylindrickými dioptriemi a s -6 dioptriemi

Jak se astigmatismus koriguje brýlemi?

5
Lékařské vyšetřovací obruby mají stupnici vyjadřující osu astigmatismu.

Brýlová skla, která korigují astigmatismus, nazýváme cylindry. Kombinace plusových nebo minusových skel s cylindry označujeme jako torická skla.

Cylindrické sklo musí být v brýlích umístěno v ose odpovídající naměřené ose astigmatismu. Také celé brýle musí byt na nose nasazeny rovně.  Odklon skla (nebo celých brýlí) o více jak 5 stupňů zásadním způsobem snižuje korekční schopnost cylindrického skla.

Cylindrická skla umístěná v brýlích mohou být u některých lidí zdrojem obtíží. Obtíže vznikají zejména u dospělých, kterým je předepsána nová cylindrická korekce, nebo jiný typ cylindrické korekce, než na jaké byli zvyklí.

6
Prostorová distroze obrazu při brýlové korekci astigmatismu

Problém je v tom, že cylindrické sklo v jedné rovině zvětšuje či zmenšuje, v rovině kolmé ale velikost obrazu neovlivňuje. Čtverec se tak na sítnici promítá jak obdélník. Pokud má pacient navíc na každém oku různou velkost a osu cylindru, může být zkreslení pozorovaného tvaru na každém oku různé, což se projevuje pocitem prostorově deformovaného obrazu. Nejhorší je vjem při pozorování pravidelných struktur, jako jsou kachličky nebo dlažby. Problém označujeme jako prostorová distroze.

Řešením je snížení cylindrické korekce (i za cenu snížení zrakové ostrosti), použití kontaktních čoček nebo některá z technik refrakční chirurgie.

 

Chirurgická léčba astigmatismu

Laserové operace

Malé stupně astigmatismu lze léčit všemi technikami laserových operací. U astigmatismu nad jednu cylindrickou dioptrii je vhodné použít zákrok femtosekundovým laserem, protože poskytuje nejpřesnější a nejstabilnější výsledek.

7
Nejlepších výsledků při korekci astigmatismu dosahuje femtosekundový laser

Laser upraví zakřivení oční rohovky - zmenší zakřivení příliš vyklenutých částí a zvýší zakřivení příliš plochých oblastí rohovky.

Přesnost výsledku závisí stejně jako u brýlové korekce na shodě osy korekčního cylindru s osou rohovkového astigmatismu. Proto je vhodné použít při korekci astigmatismu laser vybavený tzv. „registrací oční duhovky“. Laserové zařízení přiřadí osu astigmatismu k duhovkové kresbě konkrétního pacienta a v průběhu zákroku zajistí, aby laserové pulsy byly umístěny přesně tam, kam patří.

Incizní techniky

U některých typů astigmatismu, zejména u tzv. astigmatismus mixtus, kde je hodnota cylindru opačná a větší než hodnota základní vady, je vhodné použít tzv. incizní techniky.

8
Diamantový nůž používaný při incizních korekcích astigmatismu

AK astigmatická keratotomie

Nářezy oční rohovky mikrometrickým diamantovým nožem oplošťujeme oční rohovku v nejstrmější rovině a vyklenujeme v rovině ploché. Nářezy se provádějí kolmo na oční rohovku do cca 90% její tloušťky. Délka nářezů a jejich vzdálenost od centra oční rohovky určuje počet cylindrických dioptrií výsledného efektu. Nevýhodou této metody je, že u mladších pacientů bývá méně přesná a efekt pouze dočasný.

OCCI - opposite clear cornea incisions

Tuto metodu používáme u mladších pacientů s vysokým stupněm astigmatismu spojeným s dalekozrakostí. Nářezy rohovky jsou v tomto případě rovnoběžné s rovinou oční duhovky a pronikají až do přední oční komory. Hlavní výhodou metody OCCI je, že možňuje korigovat až 10 cylindrů a vyznačujeme se vynikající dlouhodobou stabilitou a to i u mladých pacientů.

9
Limbálními relaxačními incizemi korigujeme astigmatismus kombinovaný s šedým zákalem

LRI - limbální relaxační incise

U LRI vedeme nářezy v periferii oční rohovky. Používá se zejména u operací šedého zákalu a při implantaci tzv. fakických a multifokálních čoček. Je dobrou volbou pro astigmatismus do 2 až 3 cylindrických dioptrií v kombinaci se šedým zákalem nebo implantací nitrooční čočky z dioptrických důvodů. Výhodou je technická jednoduchost a bezpečnost metody.

Torické nitrooční čočky

Nitrooční čočky používané při operaci šedého zákalu, při léčbě dioptrických vad a při léčbě vetchozrakosti se vyrábějí také v tzv. torické formě. Kromě základních plusových dioptrií má tato nitrooční čočka i cylindrickou plochu. Značky patrné na povrchu nitrooční čočky umísťuje oční chirurg pod předem označený místa na oční rohovce. Torické nitrooční čočky mohou korigovat od půl do 12 cylindrických dioptrií. Nejpoužívanější torickou čočkou je čočka Acrysof Toric. Nevýhodou je vyšší cena torických čoček.

Závěr

Astigmatismus je častá dioptrická vada, která se většinou vyskytuje v kombinaci s dalekozrakostí nebo krátkozrakostí. Astigmatismus lze spolehlivě korigovat metodami moderní refrakční chirurgie.

Autorem článku je MUDr. Josef Hycl, CSc., lékařský ředitel Oční kliniky NeoVize.

Aktualizováno: 15.5.2012

Doktor ve Vašem okolí