Historicky první operace šedého zákalu bez skalpelu

Autor:

Česko - slovenský tým očních mikrochirurgů provedl první komplexní operaci šedého zákalu femtosekundovým laserem zcela bez použití skalpelu a ostrých nástrojů. Femtosekundový laser LenSx, zatím nejpřevratnější přístroj v očním lékařství za posledních 20 let, byl použit poprvé při operaci šedého zákalu 4. 4. 2012 v Praze na Oční klinice DuoVize.

V loňském roce bylo v zahraničí nainstalováno prvních 17 přístrojů LenSx, na kterých podstoupilo operaci již více než 11 000 pacientů. „Našim pacientům poskytujeme vždy tu nejlepší péči, která je plně ověřená, certifikovaná odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. Proto byla investice ve výši 25 mil Kč do femtosekundového laseru LenSx dalším logickým krokem při zdokonalování vybavení naší kliniky,“ komentuje ředitel Oční kliniky DuoVize, Petr Kocian.

Nejlepší technika v rukou nejlepších mikrochirurgů

„Špičková technologie není schopna nahradit zkušenou ruku operatéra, a proto jsme tým mikrochirurgů vybírali s náležitou péčí a účast přijali ti nejzkušenější“, dodává Petr Kocian.

katarka duovize I V česko-slovenském týmu operatérů se kromě lékařů DuoVize prim. MUDr. Věry Kalandrové a MUDr. Lubomíra Továrka objevují i jména předních českých oftalmologů jako prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. a doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. Součástí týmu je i primář bratislavské kliniky NeoVízia prim. MUDr. Radovan Piovarči, který je tak prvním slovenským lékařem využívajícím k operaci šedého zákalu laser.

Budoucnost chirurgie šedého zákalu se v Praze stává přítomností

„Dosavadní zkušenosti v oblasti operace šedého zákalu ukazují, že lze pomocí femtosekundového laseru rozmělnit obsah čočky, vytvořit řez v předním pouzdře čočky s přesností, kterou chirurg nemůže dosáhnout a vytvořit vstupy do oka k odsátí čočkových hmot,“ říká prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. „Dokonalá přesnost má význam především u tzv. prémiových čoček, kam řadíme čočky akomodační, multifokální a torické,“ dodává profesor Rozsíval.

katarka duovize II Laserová operace šedého zákalu je nejmodernější metoda k  odstranění katarky. „Při laserové operaci katarakty laserem se nepoužívá skalpel či jiné ostré nástroje. Jako jediný laser v ČR umí LenSx nahradit skalpel precizním laserovým paprskem řízeným počítačem a kontrolovaným chirurgem. Celá procedura probíhá zcela bez dotyku lidské ruky. Tím se vylučují chyby způsobené manuálním vytvářením řezů pomocí skalpelu, nůžek a jehel,“ doplňuje MUDr. Továrek.

Největším rizikem při standardní operaci katarakty je porušení pouzdra čočky při vytváření tzv. kapsulotomie (tj. kruhové otevření pouzdra čočky). Pokud k němu dojde, nelze do pouzdra implantovat umělou nitrooční čočku. „Laser vytvoří tuto capsulorhexi zcela dokonale kulatou a centrovanou a ve zvolené velikosti tak, jako to žádný chirurg nedokáže,“ doplňuje MUDr. Lubomír Továrek, kataraktový mikrochirurg. Dokonalá kapsulotomie zabezpečí přesnou polohu nitrooční čočky v oku, což je nezbytné pro dlouhodobě ostré vidění, především u multifokálních čoček.

Výsledky provedených operací prokázaly, že laser je 10x přesnější než člověk

Laser LenSx byl jako první a zatím jediný femtosekundový laser schválen americkým FDA  (Food and Drug Administration) pro všechny čtyři postupy při operaci katarakty  (operační řez v rohovce, astigmatické nářezy rohovky, kapsulotomie a fragmentace čočky) a získal i evropský certifikát CE.

Publikováno: 13.4.2012

Doktor ve Vašem okolí