Laserová operace očí metodou LASEK

Zákrok koriguje dioptrické vady a je modernější metodou PRK. Z povrchových vrstev rohovky a 20% ethylalkoholu je vytvořena tenká lamela. Vznikne epiteliálního lalok, který je částečně spojen s rohovkou. Po té je laserem opracována rohovka a lamela je vrácena zpět. V porovnání s PRK je menší bolestivost a lepší hojení.

Co je podstatou operace metodou LASEK?

LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis) je laserový zákrok používaný ke korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Jedná se o relativně novou metodu. Jeho výhodou je to, že se jedná o neinvazivní zákrok bez řezu do rohovkové tkáně a tedy o zákrok technicky jednodušší. Je relativně novou verzí metody PRK. Používá se hlavně u lidí, jejichž rohovka je buď příliš tenká, anebo příliš plochá.

Pro koho je operace metodou LASEK vhodná?

Metodu LASEK je možno použít u pacientů s refrakční vadou do -7D u krátkozrakosti a +3D u dalekozrakosti, není-li astigmatismus větší než 3D, dále u pacientů s tenkými rohovkami, s širokými zornicemi a je vhodný pro ty, u kterých není možný zákrok metodou LASIK (např. pro syndrom suchého oka).

Kontraindikace provedení laserového zákroku LASEK (absolutní či relativní)

Mezi celkové kontraindikace patří věk pacienta pod 18 let a přítomnost některého z následujících: imunodeficitní či autoimunitní onemocnění, cukrovka s komplikacemi, těhotenství a kojení, užívání některých léků (např.steroidů), provozování kontaktních sportů (např.boxu). Očními kontraindikacemi jsou: nestabilní refrakční vada (to znamená, že se v posledních 2 letech změnila o více než 0,5 D), zelený zákal, stav po úrazech oka, keratokonus, velmi široké zornice, onemocnění herpes simplex nebo zoster a také některé další.

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření zahrnuje subjektivní i objektivní změření refrakční vady, změření zakřivení a tloušťky rohovky, změření nekorigované a nejlépe korigované zrakové ostrosti, provedení rohovkové topografie, určení tzv. kontrastní citlivosti, změření průměru zorničky a také vyšetření předního i zadního segmentu oka.

Po dobu 2 týdnů před operací metodou LASEK nesmí pacient nosit měkké kontaktní čočky, v den operace je samozřejmě nutné vynechat make-up či aplikaci jakýchkoliv lokálních přípravků do oblasti očí.

Jak operace LASEK probíhá?

Operace metodou LASEK se provádí ambulantně. Nejdříve je pacient uložen na lůžko a povrch oka je znecitlivěn anestetickými kapkami. Oko a jeho okolí je kryto sterilní rouškou a pod víčka je umístěn rozvěrač, který brání mrkání v průběhu operace.

LASEK využívá tzv. epitelový flap. Na začátku operace se na povrch rohovky přikládá marker ve tvaru kroužku a do něj se na krátkou dobu (asi 30 sekund) aplikuje alkohol. Po odsátí alkoholu je rohovka opláchnuta. Následuje separace epitelu (jeho postupné „shrnování“) až do shrnutí celé lamely. Poté se pokračuje tzv. laserovou fotoablací.

Laserová fotoablace

Při laserové fotoablaci dochází k odstranění potřebného množství tkáně zvané stroma rohovky. Při korekci krátkozrakosti odstraňujeme centrální část stromatu, čímž zmenšujeme zakřivení rohovky. Při korekci dalekozrakosti naopak odstraňujeme periferní část stromatu, čímž zakřivení rohovky zvětšujeme. Korigujeme-li astigmatismus, vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky. Velmi důležitý je výpočet povolené hloubky fotoablace. Nejčastěji používaná tloušťka lamely je 160 mikrometrů (případně 130 či 180 mikrometrů), fotoablací nedotčená rohovka by měla mít alespoň 250 mikrometrů. K fotoablaci se používá systému tzv. tančícího paprsku, který je také označován jako „létající bod“. Při tomto způsobu je frekvence pulzů cca 25 Hz a stopa pulzu je 1 - 2mm. Sumací jednotlivých fotoablací dochází k hladkému a přesnému opracování povrchu rohovky.

Mikrovrstva stromatu odstraněná laserem neregeneruje, udržuje nové zakřivení oční rohovky. Paprsek laseru neprochází rohovkou a nijak tedy neovlivňuje tkáně uvnitř oka.

Po zakončení fotoablace se rohovkové stroma opláchne a epitelová lamela se opět umístí na původní místo. Procedura je definitivně zakončena aplikací kontaktní čočky, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení. Zůstává v oku ve dne i v noci po dobu čtyř dní.

Jak dlouho zákrok LASEK trvá?

Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta a celý LASEK jednoho oka trvá přibližně pět až patnáct minut.

Pooperační péče

Obnova zraku trvá obvykle několik dní. K dobrému vidění je nutná obnova povrchní epitelové vrstvy. Epitel se přihojí a regeneruje v průběhu asi 4 dnů – hladký a lesklý povrch oka po čtyřech dnech opět umožňuje čisté vidění. Ve srovnání s metodou LASIK je hojení delší a také pooperační obtíže jsou u LASEK větší.

Většina lidí pociťuje v prvních dnech slzení, zčervenání oka a pocit řezání a pálení očí. Málo pacientů udává vyslovenou bolest očí.

V prvních dnech po provedení zákroku kape pacient antibiotické kapky a kapky ovlivňující hojení očí.

V prvních týdnech může pacient pociťovat pocit suchých očí, tříštění světla, sníženou ostrost vidění za šera a pocit kruhů kolem jasných světel v noci. Tyto obtíže jsou častější a větší u pacientů, kteří mají širší zorničku a zpravidla zmizí během několika měsíců po zákroku.

Jak rychle budu zase vidět?

K úplné stabilizaci zraku dochází během několika málo měsíců. U většiny pacientů postačuje jediný zákrok, výsledné vidění je však u některých pacientů možné doladit doplňujícím zásahem.

Komplikace zákroku LASEK

Závažné komplikace jsou vzácné a pokud vzniknou, bývají většinou řešitelné aplikací léčiv či dalším zákrokem.

Časné komplikace

  1. Sterilní rohovkové infiltráty: nejčastěji je nalézáme v blízkosti centra rohovky a jsou spojovány s nasazením terapeutické kontaktní čočky. Vyskytují se během prvních 72 hodin po zákroku . Objevuje se akutní bolest, zčervenání oka a slzení. Infiltrát se většinou objevuje v dolní polovině rohovky. V léčbě se používají místní ATB a steroidy, které se aplikují v krátkých intervalech.

  2. Pooperační keratitida – zánět rohovky. Existuje jako forma časná a pozdní. Časná forma je vzácná a je připisována porušení epitelové bariéry. Pozdní bakteriální keratitida je spojena s efektem dlouhodobé kortikosteroidní terapie po provedení zákroku. Léčba musí být v obou případech rychlá, razantní a především cílená – tzn. na podkladě kultivačního vyšetření.

Pozdní komplikace

  1. Zjizvení rohovky a zkalení jejích povrchových vrstev ( označováno jako „haze“) – jako hlavní příčina se uvádí poškození Bowmannovy membrány fotoablací. Tento fenomén se může vyskytovat na myopickém stejně jako na hypermetropickém oku. Během prvních měsíců po zákroku je normálním nálezem. Většinou jej pacient nezaznamená a v průběhu dalšího hojení vymizí. Prevencí je dlouhodobá lokální kortikosteroidní terapie.

  2. Infekce jako následek zákroku LASEK je vzácná. Není-li včas zachycena, dochází k poškození rohovky i dalších tkání oka. Při včasném záchytu je dobře léčitelná.

Aktualizováno: 4.9.2008

Související recenze a zkušenosti

Spokojený/á

Dobrý den,dcera proděla operaci v prosinci 2014 na klinice Neo Vize v Brně. Přes všechny obavy byla velmi sokojená. Přístup byl velice profesionální jak u paní primářky, tak i u ostaního personálu.Doporučujeme.

Související zákroky

Laserová operace očí metodou LASEK

Doktor ve Vašem okolí