Bolesti a otoky lokte

Bolesti a edémy loktů jsou příznaky rozličných onemocnění lokte. Nejčastěji se jedná o artrózu loketního kloubu, což je degenerativní onemocnění charakterizované ztrátou kloubní chrupavky. Při přetěžování lokte vznikají loketní epikondylitidy, které zahrnují tzv. oštěpařský a tenisový loket. Kloub loketní může být také postižen infekcí, nebo zánětem neinfekčním, jako je tomu u revmatoidní artritidy. Léčba je poté zaměřena na odstranění symptomů a pokud je to možné také vyvolávající příčiny.

Publikováno: 1.1.2010