Zubní implantáty: Uzavřený sinus-lift

Autor:

Chybějící zuby v horní čelisti jsou v dnešní době s úspěchem nahrazovány pomocí nitrokostních šroubových implantátů.

Toto řešení však jako při každém zavádění nitrokostních implantátů vyžaduje dostatečnou šířku i výšku kosti. Ta se v mnoha případech, především v postranních úsecích, pacientovi nedostává nebo se jí dostává jen velmi málo. V postraních úsecích horní čelisti se totiž nachází čelistní dutina. Do postranních úseků lze sice implantáty zavést, ale při vertikálním nedostatku kosti je potřeba v těchto místech provést chirurgický zákrok zvaný sinus-lift. Laicky řečeno jde o nadzvednutí sliznice v čelistní dutině. Tato metoda, nejčastěji praktikována jako takzvaný otevřený sinus-lift, spočívá v odklopení slizničního laloku v předsíni ústní dutiny. Poté následuje odpreparování a snesení kostního okénka (viz druhý obrázek) a nadzdvihnutí vlastní sliznice čelistní dutiny. Prostor pod nadzdvihnutou sliznicí čelistní dutiny se vyplní vhodným materiálem pro zvětšení tkáně a po zavedení implantátů se odklopený slizniční lalok dutiny ústní upevní stehy na původní místo. Toto řešení je velice spolehlivou, osvědčenou a dodnes nenahraditelnou metodou zavádění implantátů do horní čelisti.

uzavreny-sinus-lift-2

Uzavřený sinus-lift

Při takzvaném dvoudobém sinus-liftu se v čelistní dutině nejprve augmentuje (zvětšuje) a teprve po vytvoření kosti metodou řízené kostní regenrace a dostatečném zhojení se v druhé operační době zavádějí implantáty. Spolu s tímto se implatologům značně rozšířily možnosti pro zavádění implantátů v postranních úsecích horní čelisti.

Jedná se však o zákrok technicky velmi náročný a pro pacienta velmi náročný a zatěžující chirurgickou intervencí. Ve vhodných indikacích lze proto použít chirurgickou techniku zvanou jako uzavřený, někdy také vnitřní sinus-lift. Stejně jako pro otevřený sinus-lift také pro vnitřní sinus lift je takřka nezbytné vyšetření a analýza pomocí CT.

uzavreny-sinus-lift-3

Uzavřený sinus-lift

Technika vnitřního sinus-liftu spočívá ve vytvoření částečné pilotní štoly pro implantát. To znamená prostoru, kam chceme následně implantát zavádět. Částečné proto, že štola končí v určité vzdálenosti od stropu čelistní dutiny. Do této štoly jsou pak zaváděny nástroje zvané elevátory.

Ty jsou aplikovány po vzrůstajících průměrech a je na ně poklepáváno chirurgickým kladívkem. Čelo elevátoru se opře o strop čelistní dutiny a po použití chirurgického kladívka vnikne do čelistní dutiny. Takto lze dosáhnout šetrného a elegantního proniknutí do čelistní dutiny a k vlastnímu nadzdvihnutí sliznice čelem nástroje. Tímto způsobem vytvořenou definitivní pilotní štolou se pak speciální pistolí aplikuje do prostoru vytvořeného v čelistní dutině augmentační (rozšiřující) materiál. Ten je někdy využíván i při samotném uzavřeném sinus-liftu. Při zavedení malého množství do pilotní štoly totiž slouží jako tlumič. Nárazy elevátorů se pak přes tento materiál přenášejí a proniknutí do čelistní dutiny je šetrnější.

uzavreny-sinus-lift-4

Uzavřený sinus-lift

Po naplnění čelistní dutiny dostatečným množstvím augmentačního materiálu je tou samou štolou zaveden nitrokostní implantát do své pozice.

Výhodu uzavřeného sinus liftu je to, že není třeba odklápět tak značně veliký slizniční lalok a při použití metody flapless nedochází k odklápění vůbec žádnému. Tato metoda je tudíž pro pacienta podstatně šetrnější a méně náročná než klasický otevřený sinus-lift.

uzavreny-sinus-lift-5

Uzavřený sinus-lift

Limitujícím faktorem uzavřeného sinus-liftu je však fakt, že úzké čelo elevátorů je schopno bez poranění či dokonce protržení sliznice čelistní dutiny nadzdvihnout pouze omezenou část této sliznice. Běžně udávaná vzdálenost se uvádí okolo 4 mm. Lékaři v Asklepionu jsou schopni s velmi dobrými výsledky dosahovat nadzdvihnutí sliznice čelistní dutiny i okolo 6-7 mm.

Autorem článku je MUDr. Jan Špiller, stomatolog.

Na konzultaci s předními implantology, kteří díky svým zkušenostem a dokonalému vybavení vyřeší vaše potíže s chybějícími zuby, se objednávejte na tel. +420 234 716 400!

Publikováno: 2.11.2008

Doktor ve Vašem okolí