Autor:

Vasektomie neboli podvaz chámovodu je operace také nazývaná mužská sterilizace. Z malé kožní ranky je v tříselném kanálu vyhledán a přerušen chámovod, po té jsou jeho konce podvázány vláknem. Výkon se provádí oboustranně.

Co je vazektomie a proč se provádí

Vazektomie je výkon, při kterém se přeruší chámovod. Indikace k operaci jsou zdravotní (opakované záněty v oblasti varlat a nadvarlat) nebo individuální (zajištění neplodnosti muže v rámci antikoncepce). V případě zajištění neplodnosti muže je nutné výkon provést na obou stranách. Existuje několik způsobů provedení vazektomie. Selhání výkonu se udává dle literatury 0,4 - 4% podle typu operační metody.

Kdo vazektomii provádí? Kam se obrátit pro konzultaci?

Výkon provádí urolog, který zajišťuje také předoperační konzultaci, vyšetření a správné vyplnění souhlasů. V rámci předoperační konzultace je klient informován o právních aspektech výkonu, způsobu provedení, rizicích výkonu a pooperační péči. Součástí je vyšetření varlat palpačně (tj. pohmatem), popřípadě ultrazvukem, k vyloučení jiných patologií, které by znemožnily bezpečné provedení výkonu.

Jaké jsou možnosti operace

Nejčastější typ výkonu je operační přerušení chámovodů z krátkých řezů na obou stranách šourku (cca 15 mm). Pro zajištění úplné azoospermie (= ejakulát muže neobsahuje žádné spermie) se doporučuje chámovod přerušit, kousek chámovodu úplně odstranit (cca 5 mm), oba konce chámovodu zaslepit (nejlépe koagulací) a oba volné konce chámovodu při šití rány vložit do jiné vrstvy podkoží. Tato metoda má 0,4% selhání výkonu.

Stejný typ zákroku lze provést z jednoho řezu uprostřed šourku. Alternativou tohoto postupu může být tzv. bezskalpelová vazektomie, při které se z cca 2 mm ranky provede dilatace (rozšíření) otvoru v kůži, chámovod se vytáhne speciálním nástrojem a přeruší. Při této metodě nelze vložit konce chámovodů do různých vrstev podkoží, ale není nutné ranku šít.

Další alternativou je tzv. Intra vas device – tedy jakýsi kousek plastu, který se vloží do chámovodu jako překážka. Tato metoda umožňuje v budoucnu snazší zprůchodnění chámovodu, pokud si to životní situace muže vyžádá.

V případě, že se muž po klasickém přerušení chámovodů rozhodne pro potomky, lze provést mikroskopicky sešití chámovodů (vazovazoanastomózu) nebo lze spermie získat přímo z tkáně varlete některou z metod TESE, MESA, či punkcí varlete.

Předoperační příprava, průběh zákroku, anestezie

Všechny typy vazektomie lze provést v lokální anestezii jako ambulantní výkon. Samozřejmě lze na přání klientů výkon provést i v celkové anestezii, ale vyžádá si to pobyt na lůžku a sledování životních funkcí. Délka sledování záleží na rozhodnutí anesteziologa, minimální doba je 2 hodiny. Před případným výkonem v celkové anestezii je nutné provedení předoperačního vyšetření dle anesteziologického standardu. Vhodné je místo zákroku den předem oholit.

Zákrok samotný trvá 15-20 minut. Během zákroku v lokální anestezii mohou klienti pociťovat doteky, tlak, či tah v oblasti operační rány a v oblasti třísel (tyto receptory nelze lokální anestezií vyřadit), neměli by však pociťovat ostrou bolest. Po zákroku v lokální anestezii mohou klienti odejít ihned domů, po zákroku v celkové anestezii musí vyčkat minimálně 2 hodiny, poté mohou odejít v doprovodu jiné dospělé osoby a po dobu 24 hodin nesmějí řídit motorové vozidlo.

Komplikace po vazektomii

Komplikace po výkonu jsou krátkodobě krvácení, bolesti a infekce v ráně. Seřazeny sestupně dle četnosti výskytu. Krvácení je většinou minimální, projevuje se obvykle klasickou modřinou v podkoží nebo drobným hematomem (krevní sraženinou) pod kůží.

Výjimečně může dojít k poranění větší cévy, které si vyžádá operační revizi – otevření šourku, zastavení krvácení a drenáž operačního prostoru. Tuto revizi je nutno provést na lůžkovém urologickém zařízení a za hospitalizace.

Bolesti po výkonu bývají individuální, většinou jde jen o nepříjemný tlak a tah v oblasti šourku a třísel. Nejčastěji nevyžadují ani podání analgetik.

Infekce v ráně je velmi raritní, pokud k ní dojde je třeba ránu vyčistit lokálně a ev. podat celkově antibiotika.

Rekonvalescence po vazektomii, návrat k intimnímu životu

Rekonvalescence po operačním přerušení chámovodů je vcelku rychlá. Doporučuje se 2-3 dny klidového režimu bez větší fyzické námahy. Poté lze vykonávat běžné činnosti, avšak nedoporučuje se fyzicky náročná práce a sport po dobu dalších 2-3 týdnů.

Návrat k intimnímu životu je individuální, většinou v řádu 2-3 týdnů. Hojení kůže šourku je rychlé, většinou je kůže šita vstřebatelnými stehy, které vypadnou v průběhu 2 týdnů. Vzhledem ke stavbě kůže šourku nejsou jizvy při běžném pohledu viditelné.

Dosažení azoospermie

Pro dosažení azoospermie byl odbornou společností arbitrárně stanoven termín 3 měsíců. Po této době je nezbytné provedení kontrolního spermiogramu. Ve spermiogramu nesmějí být živé pohyblivé spermie a počet spermií mrtvých, nepohyblivých, musí být menší než 100 000 v celém ejakulátu.

V případě, že se najdou živé spermie, je nutné vazektomii provést znovu na obou stranách. Pokud se najde více než 100 000 mrtvých spermií, kontrolní odběr se opakuje za 4-8 týdnů. Pokud je počet mrtvých spermií opět nad 100 000, vazektomie se musí provést znovu na obou stranách.

Opakovaný výkon by měl být proveden již zdarma ve zdravotnickém zařízení, které provedlo primární výkon.

Přerušení chámovodů jako antikoncepční metoda

V případě, že výsledek spermiogramu je 0 živých spermií a do 100 000 neživých spermií, lze se na vazektomii jako antikoncepční metodu plně spolehnout do konce života.

Jiná doporučení (např. počet ejakulací po vazektomii, apod…) nejsou garantována odbornou společností a nemusí zajistit ochranu před početím.

Právní aspekty výkonu

Český právní řád vyžaduje před operačním výkonem písemnou žádost o vazektomii a písemný souhlas s výkonem vazektomie. Mezi těmito dvěma písemnostmi musí být časový odstup minimálně 14 kalendářních dnů. Žádost i písemný souhlas s výkonem se archivuje v lékařské dokumentaci. Věk žadatele (v den žádosti) musí být minimálně 21 let.

Tato právní úprava platí od roku 2011. Do té doby byla vazektomie v ČR možná jen na základě rozhodnutí tzv. Sterilizační komise. Pravidla pro povolení sterilizace muže platila od roku 1966 a v podstatě znemožňovala provedení tohoto výkonu v ČR.

Kontraindikace provedení vazektomie

Výkon nesmí být proveden mužům, kteří nesplní právní podmínky. Medicínské kontraindikace prakticky nejsou. Relativní kontraindikací jsou poruchy krevní srážlivosti.

Cena vazektomie, možnost úhrady operace ze ZP

Přerušení chámovodů je hrazeno pojišťovnou výhradně ze zdravotní indikace (v případě opakovaných zánětů varlat a nadvarlat).

Jako antikoncepční metoda není vazektomie hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Klienti si zákrok vždy platí sami, cena se v ČR pohybuje okolo 15.000 Kč.

Autorem článku je MUDr. Martin Drábek,
vedoucí lékař a odborný garant URO - CLINIC
www.uroclinic.cz

Aktualizováno: 17.4.2020

Autor

Autorem a spoluautorem více jak 200 publikací a přednášek včetně zahraničních. Má atestační zkoušky z urologie I. a II. stupně a licenci lékařské komory pro samostatný výkon urologické praxe. 15 let působil v Nemocnici Jihlava jako primář urologického oddělení. Nyní ved. lékařem URO-CLINIC.

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí