Bolest břicha bez závislosti na jídle

Tupá bolest břicha (viscerální bolest) ev. s projekcí do vzdálenější oblasti může svědčit pro onemocnění kteréhokoliv orgánu dutiny břišní, nejčastěji orgánů trávicí soustavy (záněty, nádory, vředy, kameny, obstrukce atd.) Počet chorob takto se projevujících je velký. Ostrá bolest břicha (somatická bolest) již může svědčit pro rozšíření chorobného procesu na pobřišnici. Silná bolest s prknovitým ztuhnutím břicha vyžaduje okamžité chirurgické vyšetření k vyloučení náhlé příhody břišní. Kolikovitá bolest je bolest střídavě zesilující a ustupující a vyskytuje se zejména při žlučníkové a ledvinové kolice.

Publikováno: 1.1.2010