Neodchází větry a stolice

K zástavě odchodu plynů může dojít po požití většího množství jídla, kdy má kratší a nezávažný charakter (zaražené větry). Jindy je však zástava plynů a stolice závažným příznakem. Může se jednat o tzv. ileus (akutní střevní neprůchodnost). Vzniká na podkladě překážky ve střevním luminu, útlakem zvnějšku, spasmu či naopak ochablosti střevní stěny při poruchách inervace a dále při poruchách cévního zásobení střeva. Jde o náhlou příhodu břišní, která vyžaduje okamžitý převoz na chirurgii a většinou i operační řešení. Často dochází k zástavě plynů po operacích, než se obnoví činnost střeva.

Publikováno: 1.1.2010