Nepravidelné dýchání

Za normálních okolností je dech víceméně pravidelný s frekvencí 12-20 dechů za minutu. Nepravidelné dýchání a zatajování dechu se mohou objevit v emočně vypjatých situacích i u zdravých lidí. Časté je nepravidelné dýchání u novorozenců a malých kojenců.. Zrychlené, mělké či nepravidelné dýchání se objevuje u vážnějších onemocnění akutního charakteru jako např. při šokových stavech, onemocněních centrální nervové soustavy a oběhového systému, při edému plic, rozvratu vnitřního prostředí, u otrav apod.

Publikováno: 1.1.2010