Nepravidelný puls

Nepravidelný puls je subjektivně vnímán jako občasné krátké zastavení či přeskočení srdce nebo může být puls dlouhodobě nepravidelný. Příčinou jsou různé srdeční arytmie, ale i nesrdeční onemocnění. Normální je mírné zrychlování a zpomalování pulsu při vdechu a výdechu (tzv. respirační arytmie). Častou příčinou občasného přeskočení srdce jsou tzv. srdeční extrasystoly, které jsou při občasném výskytu také normální. Trvalá nepravidelnost pulsu se objevuje u fibrilace síní. Pocit nepravidelného pulsu se může vyskytnout i u lidí s vysokým krevním tlakem a porušenou funkcí štítné žlázy nebo při emocionální zátěži.

Publikováno: 1.1.2010