Neprospívání

Pojem neprospívání je nejčastěji používán v dětském lékařství a označuje stav, kdy kojenec či batole zaostává za svými vrstevníky v tělesném růstu. To se týká jak výšky, tak hmotnosti a růstového tempa. K hodnocení se využívají růstové grafy. Neprosívání může mít řadu příčin. Může se jednat o nejrůznější poruchy trávicího traktu, různá dědičná onemocnění jako je cystická fibróza či fenylketonurie, poruchy žláz s vnitřní sekrecí, neadekvátní příjem živin (poruchy krmení, nevhodná strava), potravinové alergie a další. V neposlední řadě může být příčinou i zanedbávání dítěte. Neprospívání vyžaduje pečlivé vyšetření dětským lékařem k vyloučení onemocnění i vnějších příčin.

Publikováno: 1.1.2010