Podchlazení

Při snížení tělesné teploty pod 35 ºC hovoříme o hypotermii (podchlazení). Při vážnější hypotermii může dojít k ochromení buněčného metabolismu, poruše srdeční činnosti a smrti. Lehčí podchlazení se projevuje svalovým třesem, špatnou koordinací pohybů, modráním a blednutím kůže, později psychickými poruchami, ztuhnutím, zpomalením dechu a pulsu. Hlavní příčinou je pobyt v chladu, rychleji dojde k podchlazení ve vodě, zvláště nebezpečná je současná intoxikace alkoholem. Řízená hypotermie se využívá při některých operacích, zvláště v kardiochirurgii.

Publikováno: 1.1.2010