Poslechový nález chrupek při dýchání

Jako chrůpky označujeme vlhké poslechové fenomény na plicích. Jsou slyšitelné fonendoskopem při městnání krve v plicním oběhu s přestupem tekutiny do plicních sklípků. Tato situace je charakteristická pro srdeční nedostatečnost, konkrétně selhávání levé srdeční komory. Vystupňováním tohoto stavu vzniká plicní edém (otok plic). Kromě srdečního selhání může být příčinou i tzv. syndrom akutní respirační tísně (ARDS). Jedná se o poškození stěn sklípků a mezisklípkových přepážek, které se stávají více propustnými a umožní průnik tekutiny do nitra sklípků. Dochází k tomu při vážném zánětu plic, při šoku, otravách, při vdechnutí kouře či jedovatých výparů, vdechnutí zvratků, po tonutí apod.

Publikováno: 1.1.2010