Sípot (stridor)

Stridor je zvukový fenomén slyšitelný při nádechu či výdechu jako sípání či hvízdání. Je způsoben závažným zúžením hrtanu nebo průdušnice (cizím tělesem, nádorem, otokem, při úrazu krku). U dětí může být přítomen stridor při akutním zánětu hrtanové příklopky (epiglotitida) a akutním zánětu hrtanu (subglotická laryngitida).

Publikováno: 1.1.2010