Snížená tělesná teplota

Normální tělesná teplota je 36-37 ºC. Snížená tělesná teplota pod 36 ºC může poukazovat na počínající podchlazení, při snížení tělesné teploty pod 35 ºC již hovoříme o hypotermii (podchlazení). Při vážnější hypotermii může dojít k ochromení buněčného metabolismu, poruše srdeční činnosti a smrti. Lehčí podchlazení se projevuje svalovým třesem, špatnou koordinací pohybů, modráním a blednutím kůže, později psychickými poruchami. Hlavní příčinou je pobyt v chladu, zvláště nebezpečná je současná intoxikace alkoholem. Řízená hypotermie se využívá při některých operacích, zvláště v kardiochirurgii.

Publikováno: 1.1.2010