Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho neurovegetativními projevy, zpravidla zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, někdy husí kůže. Strach je třeba odlišovat od úzkosti, která má zpravidla delší trvání a nemá jasné zacílení. Existují také chorobné formy strachu - nepotlačitelný strach z konkrétních předmětů a situací se označuje jako fobie. Silný strach o život se může objevit např. při akutním infantku myokardu či záchvatu astmatu. Panický strach o život, paranoia a hypochondrie jsou závažné psychiatrické poruchy, které nemocného emocionálně a posléze i fyzicky vyčerpávají.

Publikováno: 1.1.2010