Zmatenost (amence)

Zmatenost (amence) je kvalitativní porucha vědomí, kdy dochází k poruše chování, vnímání, nálady a myšlení. Je příznakem celé řady onemocnění a stavů. Zmatenost může vyvolat intoxikace alkoholem či dalšími návykovými látkami. Objevuje se v rámci demence, ať už demence Alzheimerova typu, demence u Parkinsonovy nemoci, vaskulární demence či alkoholové demence apod. Zmatenost se může vyskytnout po cévních mozkových příhodách či během tzv.deliria, které se vyskytuje především u starších pacientů.

Publikováno: 1.1.2010