Zvracení fekálii (mizerere)

Zvracení střevního obsahu je typické pro akutní střevní neprůchodnost (ileus). Tu řadíme mezi náhlé příhody břišní a vyžaduje okamžitou léčbu. Ileus vzniká na podkladě překážky ve střevním luminu, útlakem střeva zvnějšku, křeče či naopak ochablosti střevní stěny při poruchách její inervace a při poruchách cévního zásobení střeva.

Publikováno: 1.1.2010