Zvracení s příměsí krve

Zvracení krve čili hemateméze vypovídá o krvácení v oblasti jícnu, žaludku nebo dvanáctníku. Krev je buď červené barvy nebo částečně „natrávená“ působením žaludeční kyseliny nabývá vzhledu kávové sedliny.Vždy kontrolujeme, zda se zdroj krvácení nenachází v dutině ústní či v nose a krev se do zvratků nedostává touto cestou. Není-li tomu tak, pak by měl být postižený urychleně dopraven do zdravotnického zařízení. Nejobvyklejší příčiny jsou žaludeční a dvanáctníkové vředy, krvácivé gastropatie žaludku, jícnové varixy, záněty jícnu, Mallory-Weissův syndrom, jícnové vředy, nádory jícnu a žaludku.

Publikováno: 1.1.2010