Zvýšená hladina hemoglobinu

Zvýšenou hladinu hemoglobinu a zvýšený počet červených krvinek označujeme jako polyglobulie. Při polyglobulii dochází k nárůstu viskozity krve, a tím ke zpomalení průtoku krve v důležitých oblastech těla, které jsou pak nedostatečně zásobeny kyslíkem. Polyglobulie vzniká například při dehydrataci, při popáleninách, průjmech, šokových stavech, dlouhém intenzívním pocení. Polyglobulii může též způsobit dlouhodobý nedostatek kyslíku při pobytu ve vysokohorských polohách, při chronické otravě kysličníkem uhelnatým, vleklých plicních onemocněních vedoucích ke sníženému okysličování krve, při vrozených cyanotických srdečních vadách, nadměrné kouření spojené s více než 5 % karboxyhemoglobinu v krvi.

Publikováno: 1.1.2010