Zvýšená srážlivost krve a tvorba sraženin

Zvýšená dispozice k tvorbě krevních sraženin se nazývá trombofilie. Ta má za následek zvýšené riziko tepenných a žilních trombóz a embolizací. V současnosti lze stanovit přítomnost tzv. trombofilních mutací v genetické výbavě jedince. Pozitivní stanovení trombofilních mutací pak znamená pro pacienta možnost prevence trombózy v rizikových situacích, mezi než patří zejména těhotenství, porod, příprava na umělé oplodnění, dlouhodobý let, imobilizace, úrazy, operace, nádorová onemocnění a další.

Publikováno: 1.1.2010