Zvýšený krevní tlak

Jako zvýšený krevní tlak (hypertenzi) označujeme hodnoty tlaku nad 140/90. Jedná se o civilizační chorobu, dnes velmi rozšířenou. Subjektivní obtíže postiženého jsou zpočátku minimální, při neléčené hypertenzi však hrozí četné zdravotní komplikace, zejména srdeční komplikace a cévní mozkové příhody, ale také postižení ledvin, očí a periferních tepen. Zvýšený krevní tlak vyžaduje léčbu pomocí úpravy životosprávy ev. farmakologickou léčbu.

Publikováno: 1.1.2010