Hormonální vyšetření

Laboratorní stanovení hladiny progesteronu a luteinizačního hormonu (LH) v souvisloti s ovulací dále folikulostimulačního hormonu (FSH), estradiolu, prolaktinu, hormonů štítné žlázy a mužských pohlavních hormonů u ženy také přispívá k diagnostice neplodnosti.

Během kompletního vyšetření na klinice asistované reprodukce podstoupí všechny neplodné páry nezbytné laboratorní testy hormonální aktivity. Tyto testy buď stanovují aktuální hladiny hormonů, nebo jsou to tak zvané funkční tresty, které nám zhodnotí, zda po provokační dávce následuje adekvátní hormonální odpověď. Během různých etap ženského života se mění i hladiny hormonů, proto je důležité znát fyziologický hormonální rytmus.

Fyziologický menstruační cyklus

V těle dospělé ženy probíhá každý měsíc opakující se cyklus změn. Řídící centrum hormonálních změn je HYPOTALAMUS. Jedná se o hormonálně aktivní orgán v mozku. Ten produkuje GnRH - GONADOTROPINY UVOLŇUJÍCÍ HORMON. Tento hormon se uvolňuje v pravidelných 60-90 minutových intervalech. Cílovým orgánem je HYPOFÝZA. Zde vyvolává GnRH také pulzní uvolňování FSH - FOLIKOSTIMULAČNÍ HORMON a LH - LUTENIZAČNÍ HORMON. Pokud je vylučování GnRH kontinuálnější nebo s větším odstupem, dojde ke snížení sekrece následných hormonů. Hladiny FSH a LH se během cyklu různě mění, proto dnes již vím, že jejich uvolňování zpětnovazebně ovlivňují estrogeny, progesteron a inhibin. Menstruační cyklus má 2 fáze oddělené od sebe ovulací. První fáze je folikulární druhá je luteální. Na konci luteální fáze následuje menstruační krvácení.

Folikulární fáze: Během ní stoupá hladiny FSH, který stimuluje růst folikulů. Folikuly tvoří estrogeny. Estrogeny stimulují růst děložní sliznice a zároveň zpětnovazebně tlumí sekreci FSH. Vysoká hladina estrogenu na konci folikulární fáze vyvolá pulzní zvýšení LH hormonu v hypofýze. Tento puls LH vede k ovulaci.

Ovulace: Dochází k ní po pulzním navýšení LH. Tento hormon také způsobí zvýšení bazální teploty měřené v pochvě nebo v konečníku ráno vždy ve stejnou dobu. Zralý folikul praskne a hormonálně se začne projevovat žluté tělísko. To produkuje progesteron. Cervikální hlen v děložním krčku se z hustého stane čirým ovulačním hlenem nejlépe prostupným pro spermie.

Luteální fáze: Tato fáze je charakterizována vysokou hladinou progesteronu, na kterou reaguje děložní sliznice. Zvýšená sekrece děložních žlázek připravuje tělo na uhnízdění oplozeného vajíčka.

Možnost - nedošlo k oplození: Žluté tělísko odumírá a prudký pokles progesteronu utlumí sekreci GnRH a zároveň dojde ke konstrukci cév v děložní sliznici. Ta díky nedostatku zásobení krví odumírá. Následně na to se cévy rozšíří a proudem krve dochází k odlučování děložní sliznice a k menstruačnímu krvácení.

Možnost - došlo k oplození: Oplozené vajíčko se do dělohy dostává 5.-7. den cyklu. Hned po uhnízdění v děložní dutině začne hormonálně signalizovat pomocí hCG těhotenství. Tím se udrží aktivní žluté tělísko. To zůstane aktivní do doby, kdy jeho hormonální funkci převezme placenta.

Hormonální vyšetření

Indikace k hormonálnímu vyšetření cyklu jsou krom podezření na sterilitu, virilizace (nadměrné ochlupení u žen) a nebo nepřítomnost menstruačního krvácení.

Vyšetření hladiny progesteronu: Jedná se o jeden z nejdůležitějších laboratorních testů, který nám skvěle zhodnotí hlavně luteální fázi cyklu. Hladina hormonů se stanovuje z krve. Krev se odebírá 5-10 dní před plánovanou menstruací. Ve stanoveném období odběru by měla hladina hormonu být vyšší než 30 nmol/litr. Druhý typ vyšetření progesteronu, který nám přinese přesnější představu o druhé fázi menstruačního cyklu, je průběžné stanovení hormonu od ovulace do menstruace v intervalu 2-3 dnů. V průměru by hodnota měla být kolem 30 nmol/litr. Test provádíme, abychom zhodnotili funkci žlutého tělíska, a zároveň v kontextu s hladinou estradiolu posoudíme, zda došlo k ovulaci. Proto tento test provádíme při podezření na insuficienci druhé fáze menstruačního cyklu (od ovulace do uhnízdění vajíčka).

Vyšetření hladiny LH hormonu: Je velmi jednoduchý test, který lze provést v pohodlí domova. Žena pomocí indikačního proužku namočeného do ranní moči stanoví hladinu LH hormonu. Proužek je namořen indikační látkou měříc hladinu metabolitů LH hormonu, pokud dojde k navýšení LH metabolitů, proužek s zbarví. Lutenizační hormon při svém navýšení vyvolává ovulaci. Tento test proto pomůže páru stanovit plodnou periodu a zároveň uvědomuje lékaře o přítomnosti ovulace.

Vyšetření prolaktinu: Prolaktin je hormon ovlivňující tvorbu mléka v těhotenství. Jeho hladina v hormonálním cyklu ženy by neměla být zvýšená. Hormon měříme v krvi, odebrané nejdříve 3 hodiny po probuzení. Hladinu vyšší než 20-25 ng/ml klasifikuje jako hyperprolaktinémie. Vysoká hladina prolaktinu mimo těhotenství vede k blokaci fyziologického dozrávání vajíčka. Vyšetřující lékař si musí dát pozor na léky a některé vyšetření, které hladinu tohoto hormonu můžou ovlivnit. Varovné upozornění na zvýšenou hladinu prolaktinu je tak zvaná galaktorea (únik mléka z prsních žláz), ale prolaktin stanovujeme vždy, i když žena nemá klasické příznaky galaktorey.

Vyšetření FSH: V první fázi testujeme tzv. bazální hodnotu FSH. Krev odebíráme 2.-3. den cyklu. Výsledky často musíme hodnotit v kontextu s hladinou estradiolu. Normální hladina FSH v tomto období je pod 10 IU na litr. Estradiol by pacientka měla mít nižší než 0,2 nmol/litr. Pokud by estradiol byl vyšší, musíme počítat s ovlivněním hodnot FSH pomocí zpětné vazby, a proto při vysoké hladině estradiolu nás nízká hladina FSH nepřekvapí. Testování hladiny FSH v jiných fázích cyklu nám nepřinesou žádnou výpovědní hodnotu. Pokud v séru nalezneme nižší hladinu FSH, upozorňuje nás to na poruchu hypofyzární-hypotalamické funkce. Naopak pokud je v séru hodnota FSH vyšší, vedená to k diagnóze poruchy ovariálních funkcí.

Vyšetření estradiolu: Laboratorní stanovení se používá pouze pokud chceme stanovit bazální hodnotu FSH. Jinak během cyklu je nárůst naprosto fyziologický a kopíruje nárůst velikosti vaječných váčků. V dnešní době se hladina během cyklu už nestanovuje, protože o růstu folikul (váčků) nás informuje ultrazvuk. Jedinou indikací ke stanovení estrogenů je hypoestrogenismus nebo při podezření na estrogenní tumor

Hormonální profil cyklu: Je to komplexní vyšetření hormonů v různých fázích cyklu. Jedná se o opakovaný odběr krve, při kterém účelně stanovujeme všech dříve uvedených hormonů. Pomůže nám to zmapovat hormonální výkyvy během cyklu.

Ostatní testy ne přímo související z menstruačním cyklem

Hormony štítné žlázy: Disbalance v hladin hormonů štítné žlázy ovlivňuje i menstruační cyklus. U hyperthyreozy dochází k zvýšení bazální teploty během celého cyklu, a tím je rozdíl mezi teplotami v první a druhé fázi cyklu velmi malý. Naopak u hypothyreózy dochází k snížení bazální teploty. Zvýšená produkce hormonů štítné žlázy se na menstruačním cyklu projeví hlavně slabším menstruačním krvácením, cyklus je dlouhý někdy trvá více než 31 dnů a plodnost je negativně ovlivněna. U snížené funkce štítné žlázy je také typická nížší plodnost. Cykly jsou rovněž dlouhé, ale často se vyskytují i anovulační cykly. Menstruační krvácení v tomto případě je silné. Proto je důležité ptát se na již dříve zjištěné hormonální disbalance právě hormonů štítné žlázy, a nebo provést laboratorní test, kdy se z krve stanovujeme hormony štítné žlázy.

Sérový testosteron: I ženské tělo produkuje testosteron. Jeho nadměrná produkce vede k poruchám menstruačního cyklu, k výraznějšímu ochlupení, a také k poruchám plodnosti. Zvýšena hladina testosteronu se projevuje u těchto stavů:

  • Syndrom polycystických ovarií

  • Tumor nadledvin

  • Adrenogenitálního syndromu

Funkční testy  

Estrogenový provokační test: Při tomto testu použijeme deriváty estrogenu podané do svalů. 4 dny sledujeme FSH, LH a estrogen. Po aplikaci stoupá estradiol v séru a zpětnovazebně se snižuje FSH a LH. Poté při maximální hodnotě estradiolu začne pod vlivem pozitivní zpětné vazby stoupat FSH i LH. Tento test nám stanoví zda oba vazebné mechanismy fungují.

LH releasing hormon stimulační test: LH - RH podáváme do žíly v dávkách 100 mikrogramů. Změříme hladinu LH a FSH v séru před podáním a za 30, 45, 60, 120 minut po podání Tyto hormony na LH - RH reagují zvýšením do 30-45 minut, a poté zase klesnou. Negativní odpověď poukazuje na hypofyzární dysfunkci. Pokud dojde k fyziologickému navýšení hormonů, kteréch je z absolutního hlediska menší, jedná se pravděpodobně o poruchu hypotalamu.

Progesteronový provokační test: Po aplikaci 60-120 mg progesteronu do svalů, dojde do 72 až do 96 dnů ke krvácení. Podmínkou je, aby hladina estrogenu dosahovala hodnot kolem 68,8 pg/ml.

Gonadotropinový test: Po podání gonadotropinů (FSH) dojde k nárůstu tvorby estrogenu. To se nejlépe sleduje pomocí chemických metabolitů estrogenu v moči.

Financování

Všechny testy jsou hrazené ze zdravotního pojištění, pokud je indikuje lékař. Pacienti by měli vědět, že ne všechny testy jsou nutné k zjištění pravé příčiny neplodnosti. Lékař sám posoudí, které z laboratorních testů mu pomohou nejlépe stanovit diagnóz.

Aktualizováno: 15.2.2008

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí